Dovana Lenkijos mokykloms

Edita Degutienė 2019 07 10 Kultūros barai, 2019 m. Nr. 6
Scena iš spektaklio „Karalius Motiejukas pirmasis“. A. Morcinek nuotrauka iš http://teatrlalki.opole.pl
Scena iš spektaklio „Karalius Motiejukas pirmasis“. A. Morcinek nuotrauka iš http://teatrlalki.opole.pl

aA

Anot lenkų sociologų ir kitų mokslininkų, tyrinėjančių naująsias technologijas, vyksta įdomus procesas - televizija „internetinasi“, o internetas „televizinasi“. Svarbu tinkamai tuo pasinaudoti.

Lenkijos televizijos Teatro redakcija spektaklius, skirtus vaikams ir jaunimui, reguliariai rodyti pradėjo dar 1958 m. Po kelerių metų tai peraugo į Televizijos jaunojo žiūrovo teatrą, kurio spektakliai praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje mušė visus populiarumo rekordus. Pavyzdžiui, 1996 m. lenkų visuomeninė televizija (TVP) transliavo net 158 pastatymus, tarp jų 44 premjeras. Tačiau nuo 2001 m. dėl televizijoje vykusios pertvarkos rodomų spektaklių skaičius ėmė mažėti, o teatro vaidmuo labai sumenko. 2004 m. TVP apskritai liovėsi transliuoti pastatymus, skirtus vaikams ir jaunimui.

Atsivėrusios didžiulės galimybės laisvai naudotis gausybe TV kanalų, You Tube ir kitomis skaitmeninėmis paslaugomis, leidžia visiems susirasti labiausiai juos dominančius renginius. Atsižvelgdama į šiuos pokyčius, TVP ėmėsi naujos iniciatyvos - 2012 m. pradėjo vykdyti projektą „Internetinis teatras mokykloms“. Jis ne tik pateikia kultūrą, pasitelkdamas naujausias technologijas, bet ir praplečia visuomeninio transliuotojo misiją - moksleiviams rodomi spektakliai tampa svarbia švietimo, auklėjimo priemone ir propaguoja teatro meną, o tai ne mažiau svarbu.

TVP kanalas „Kultura“ dėl lėšų stygiaus spektaklius tiesiogiai dabar transliuoja tik retsykiais, o „Internetinis teatras mokykloms“ tiesiogines transliacijas rengia reguliariai. Švietimo įstaigos, esančios toli nuo didmiesčių, gali nemokamai pamatyti naujausius visų šalies teatrų įvairių žanrų pastatymus. Interneto technika pažengusi taip toli, kad toks transliavimas suteikia žiūrovams galimybę net pasirinkti, per kurią iš trijų televizijos kamerų jie žiūrės spektaklį.

Šalies mokykloms, darželiams, bibliotekoms, kitoms švietimo ar meninio ugdymo įstaigoms TVP kasmet pasiūlo net 10 spektaklių. Susidomėjimas teatro menu sparčiai didėja, pavyzdžiui, Bielsko-Bialos „Lėlės“ teatre pastatytą, keliuose festivaliuose apdovanotą spektaklį pagal garsią Januszo Korczako pjesę „Karalius Motiejukas pirmasis“ pasižiūrėjo beveik 30 tūkst. jaunųjų žiūrovų, o teatro scenoje, gastrolėse, įvairiuose festivaliuose jį pamatė iš viso tik 7 tūkst. žiūrovų. Internetu transliuojamus pastatymus jau pasižiūrėjo daugiau kaip 2 mln. Lenkijos moksleivių.

Ilgainiui buvo suformuluoti pagrindiniai spektaklių atrankos šioms transliacijoms principai, kurių laikomasi iki šiol - svarbiausia propaguoti ne bet kokius, o meniniu požiūriu vertingus, kritikos ir publikos pripažintus, be to, švietėjišką misiją atliekančius scenos kūrinius. Rodomos tiek lenkų, tiek užsienio literatūros klasikų inscenizacijos, pristatomi šiuolaikinių dramaturgų, režisierių kūriniai. TVP internetinis teatras stengiasi transliuoti mokykloms kuo naujesnius pastatymus - tuoj po jų premjerų. Pačios mokyklos irgi gali pareikšti pageidavimus, kokius spektaklius norėtų matyti. Pasirinkimas Lenkijoje išties platus - siūlomi ir dramos, ir pantomimos, ir baleto, ir lėlių teatro, ir muzikiniai spektakliai.

Transliacijas koordinuoja ir vykdo regioninės televizijos. Didžiausią išlaidų dalį padengia TVP, kuri šiam tikslui gauna finansinę Švietimo ministerijos ir teatro institucijų paramą. Teatrai savo kaštais pritaiko spektaklius prie televizijai būdingos specifikos. Mokymo įstaigos šia programa gali naudotis nemokamai.

Transliuodami spektaklius mokykloms, televizijos režisieriai nevengia parodyti ir salėje susirinkusios publikos, kad mokiniai įsivaizduotų esantys salėje tarp žiūrovų, o kad pajustų teatro atmosferą, operatorių kameros filmuoja net užkulisius, tarnybines patalpas. Lygia greta rengiami pokalbiai su kūrėjais, su teatrologais. Dažna mokykla šioms transliacijoms stengiasi klasėse sukurti teatrišką nuotaiką - sustato kėdes eilėmis, „pardavinėja“ bilietus, ekraną įkomponuoja į praskleistą „uždangą“ ir t. t. - tai sustiprina tiesioginio dalyvavimo įspūdį.

Žurnalo „Teatr“ teigimu, TVP projektas „Internetinis teatras mokykloms“ ugdo jaunosios kartos meninį skonį, skatina domėtis kultūros procesais, ne veltui yra laikomas dar viena valstybės institucija, užtikrinančia kultūros sklaidą, nes tiems, kurie dėl lėšų stygiaus, dėl didelių atstumų neturi galimybės lankytis didmiesčių teatre, pristato pačius naujausius scenos kūrinius. Moksleiviai džiaugiasi, galėdami pamatyti spektaklį tiesiogiai - jiems tai didelė šventė, juo labiau kad šalyje esama nemažai miestelių, o ypač kaimų, kur vienintelė kultūros įstaiga yra mokykla. Itin reikšminga, kad tokios transliacijos prieinamos ir įstaigoms, kur mokosi neįgalūs vaikai. Toli nuo Varšuvos, Krokuvos ar Poznanės gyvenantys moksleiviai sako: „Nebesijaučiame provincija! Matome tikrą teatrą, jį aptarinėjame kaip ir didmiesčių žmonės!“

Projektas, be jokios abejonės, naudingas ir teatrams - ne tik populiarina spektaklius, gausina publiką, bet ir padeda geriau perprasti žiūrovų lūkesčius, nes į TVP plaukia moksleivių atsiliepimai, komentarai, net recenzijos, savo nuomonę dažnai pareiškia ir mokytojai. Šitaip skatinamas domėjimasis teatru apskritai. Savaime suprantama, būta ir nuogąstavimų, ar nesumažės teatrų lankomumas, juk žiūrėti internetines transliacijas kur kas patogiau negu kažkur išsiruošti, keliauti, juolab kad jos nieko nekainuoja. Tačiau praktika rodo, kad transliacijos dažnai tik dar labiau sužadina smalsumą, skatina pasižiūrėti spektaklį ir teatro salėje. Kita vertus, teatralams televizijos konkurencija nebaisi, nes beveik visada spektakliai mokykloms rodomi tada, kai dauguma vietinių žiūrovų jau būna juos matę.

Lenkijos nacionalinės televizijos internetinis teatras transliuoja ir pačių moksleivių sukurtus vaidinimus - dramos būrelių spektakliukai dalyvauja regioniniuose konkursuose, kur atrenkami geriausi, o tada rodomi specialioje interneto svetainėje. Žiūrovai patys išrenka, kurie moksleivių kolektyvai verti piniginės premijos. Kartais jaunieji aktoriai ir statytojai gauna ypatingą dovaną, pavyzdžiui, scenos meno mokymus, kuriuos veda žinomi teatro kūrėjai, pedagogai.

Kasmet vykstančiame konkurse dalyvaujantys jaunimo pastatymai privalo atitikti pasirinktą temą. Pavyzdžiui, kai 2015 m. Lenkija šventė teatro jubiliejų (Varšuvos Teatr Narodowy sukako 250 metų), konkurso tema buvo „Mūsų klasikai“.

Internetinių teatro transliacijų poveikį nagrinėjantys lenkų sociologai, edukologai atkreipė dėmesį, kad mokyklinio amžiaus vaikai, paaugliai, turėdami galimybę atokiose provincijose pamatyti aukšto meninio lygio, giliaprasmius spektaklius, atsisako pigaus popso renginių, o agresyvaus paviršutiniškumo laikais tai ypač svarbu. Mokytojai transliacijoms dažniausiai parenka spektaklius, ugdančius patriotizmą, didžiavimąsi savo tauta ir valstybe, - lenkams tai būdinga. Projektą „Internetinis teatras mokykloms“ išsamiai išanalizavusi Marzenna Wisniewska įžvelgė ir dar vieną dalyką - jaunimui įdomūs spektakliai padeda geriau suvokti klausimus, aktualius šių dienų visuomenei, skatina siekti aukštesnių tikslų, pasitraukus iš patogios abejingumo zonos...

Parengė Edita Degutienė

kulturosbarai.lt

 

Užsienyje