Lietuvos muzikos ir teatro akademijai - 90 metų

2023 02 07 menufaktura.lt
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centriniai rūmai. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centriniai rūmai. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

aA

Šiandien, vasario 7-ąją, Lietuvos muzikos ir teatro akademija švenčia savo 90-ąjį gimtadienį. Lygiai prieš 90 metų tuometis Švietimo ministras laikinojoje sostinėje pasirašė institucijos įsteigimo įsakymą. Didžiausia Lietuvos aukštoji muzikos, teatro, šokio ir kino mokykla savo jubiliejų švęs visus metus, atsiverdama visuomenei ir kviesdama į renginius, parodas, konferencijas akademijoje ir už jos sienų.

Šiandien LMTA jungia įvairias scenos ir ekrano menų rūšis, akademijos fakultetai veikia Vilniuje ir Klaipėdoje, o prasidėjo viskas Kaune, tuometinėje laikinojoje Lietuvos sostinėje, nuo muzikos studijų ir konservatorijos steigimo. 

Kaip pasakoja LMTA rektorė doc. dr. Judita Žukienė, įkurti konservatoriją Lietuvoje buvo sena mūsų muzikų svajonė. Ji buvo siejama su profesionalių muzikų rengimo Lietuvoje poreikiu ir Lietuvos meno plėtra. Vienas pirmųjų tokių išlikusių „pasvajojimų“ yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiške: „[Česlovas Sasnauskas] Suko man galvą dėl konservatorijos Vilniuje, kad būtinai aš turiu būti direktorium. <...> Reikią atidaryti kursus vargonininkams ir rūpintis leidimu atidaryti „Tautinę Konservatoriją“. Jis leidimą galįs gauti, o kitkas niekai. Kapitalo reikią 1000 rublių. „Tūkstantis - tai mažai“, - aiškinu. Bet jis taip užsidegė, kad laidavo, jog butas būsiąs dovanai, o fortepijonų daug nereikia, 1 - užteksią - pora profesorių ir viena fisharmonija, o kai reikalas gerai eis, tai galima bus dar vieną fortepijoną išsinuomoti! Vienu žodžiu, Čiurlionio Tautinė Konservatorija jau beveik gatava“ (1909 11 25).

„Atkūrus Nepriklausomybę 1918-aisiais, jau birželio mėnesį Juozas Naujalis, Juozas Tallat-Kelpša ir Teodoras Brazys įteikė Lietuvos tarybai prašymą įsteigti Vilniuje Lietuvos valstybinę konservatoriją. Tačiau tokio sprendimo dar teko gerokai luktelti. Tik 1933-aisiais Kauno valstybinė muzikos mokykla buvo perorganizuota į aukštąją mokyklą - konservatoriją. Vasario 7 diena - kai švietimo ministras pasirašė įsteigimo įsakymą - tapo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos gimtadieniu“, - teigia LMTA rektorė.

Jubiliejinius metus LMTA švęs visus metus įvairiais renginiais. Kovo 29 d., Nacionalinėje filharmonijoje vyks iškilmingas akademijos jubiliejaus minėjimas, mat prieš 90 metų, 1933 m. balandžio 1 d., Konservatorijos atidarymo iškilmės vyko Valstybės teatre.

Atvira visuomenei akademijos šventė planuojama birželio 3 d., Lukiškių aikštėje, priešais LMTA Centrinius rūmus Vilniuje.

2023-ųjų išvakarėse startavo jubiliejiniams metams skirtas pokalbių ciklas „Susikalbėjimai Didžiojoje“. Jį pradėjo susitikimas su profesoriumi, LMTA garbės daktaru, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu, kurį kalbino LMTA rektorė Judita Žukienė. Sausį įvyko pokalbis su pianistais, LMTA profesoriais Petru ir Luku Geniušais. Vasario 21 d., LMTA Didžiojoje salėje vyks pokalbis su kino režisieriais prof. Algimantu Puipa ir doc. Laurynu Bareiša, kovą - su teatro režisieriais prof. Gintaru Varnu ir LMTA alumnu Antanu Obcarsku. Taip pat bus kalbinami aktoriai, dainininkai, kompozitoriai, šiuolaikinio šokio kūrėjai. Centrinių rūmų II aukšto fojė eksponuojama paroda „90 stabtelėjimų. Sugauk sėkmę!“. Numatyta ir kitų jubiliejinių renginių Vilniuje ir Klaipėdoje.

LMTA informacija

Naujienos