Nebėra Algės Savickaitės

2011 12 14 Menų faktūra

aA

Gruodžio 13 d. užgeso žymios mūsų teatro pedagogės profesorės Algės Savickaitės gyvybė. Jai buvo sukakę 71-eri.

Algė Savickaitė gimė 1940 m. gegužės 1 d. Vilniuje, Nepriklausomos Lietuvos diplomato šeimoje. Tėvas - Mykolas Savickas, Lietuvos konsulas Latvijoje, dėdė Jurgis, diplomatas ir rašytojas, porą sezonų direktoriavo Kauno valstybės teatre. Mama, Angelė Rudaitytė, buvo baigusi A. Sutkaus Tautos teatro studiją, dirbo Tautos ir „Vilkolakio” teatruose. Pasikeitus socialinei ir šeimyninei situacijai, šeima apsigyveno Zarasuose. A. Savickaitė baigė M.Melnikaitės vidurinę mokyklą ir 1958 m. įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją, kurią baigė 1962 m. ir įgijo dramos aktorės specialybę (kurso vadovė prof. I. Vaišytė, pedagogas Vl. Ilinkovskis).

1962-1964 m. Algė Savickaitė - Lietuvos televizijos ir radijo komiteto režisieriaus asistentė, nuo 1964 m. - Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) dėstytoja, menotyros kandidatė (1973), nostrifikuota daktarė (1993), docentė (1976), profesorė (1995). 1966-1969 m. mokėsi ir baigė Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) valstybinį teatro, muzikos ir kinematografijos institutą (buv. LGITMiK, dabar SPbGATI)) ir įgijo režisierės bei pedagogės specialybę. Jos režisūros vadovas buvo L. Grinšpunas, o aspirantūros vadovas - profesorius L. Makarjevas. Režisūros praktiką atliko Georgijaus Tovstonogovo vadovaujamame Didžiajame dramos teatre (BDT). Diplominį spektaklį Z. Lenco „Nekaltųjų valanda” statė LGITMiK. 1974-1975 m. stažavosi Lenkijoje, Varšuvos valstybinėje aukštojoje teatro mokykloje (PWST). Mokslinis vadovas - Tadeuszas Lomnickis. Stažavosi Vroclavo teatre pas Jerzy Grotowskį ir Krokuvoje pas Konradą Swinarskį.

Savickaitė iš viso parengė 113 dramos aktorių ir 50 studentų vokalistų. Operos katedroje nuo 1992 m. jos dėstomą Vaidybą baigė apie 50 studentų vokalistų. Svarbi jos kūrybos sritis - studentų diplominiai spektakliai. Studentų spektakliai gerai įvertinti tarptautiniuose festivaliuose: „Cimbelino" projekte (1992-1993), S. Mrozeko „Serenada" Lijone (Prancūzija, 1996), Z. Neimano „Užburtoji kiaušinienė" Bezansone (Prancūzija, 1999). Pastaruosius spektaklius vaidino Operos katedros studentai, su kuriais taip pat pastatė Moliere´o „Tartiufą ", Beaumarchais „Figaro vedybas ", Janio Rainio „Pūsk, vėjeli", Bernardo Shaw „Sudužusių širdžių namai“.

Pas profesorę Algę Savickaitę dramos aktoriaus meno mokėsi: Regina Arbačiauskaitė, Jonas Braškys, Eimutis Braziulis, Genovaitė Ciplinskaitė, Vytautas Grigolis, Kristina Gudonytė, Vytautas Kernagis, Ingrida Kilšauskaitė. Sigitas Račkys, Vladas Radvilavičius, Vytautas Rumšas SJ, Romanas Savickas, Adolfas Večerskis, Irena Žitkutė, Rimantas Bagdzevičius, Antanas Bernotas, Stasė Ivanauskaitė, Ina Kartašova, Irena Leonavičiūtė, Valentinas Masalskis, Viktoras Mikulevičius, Algimantas Norvila, Jūratė Onaitytė, Olga Pocevičiūtė, Algimantas Pociūnas, Nina Radaitytė, Remigijus Sabulis, Robertas Vaidotas, Silvija Zinkevičiūtė, Valdas Žilėnas, Saulius Bareikis, Dalia Brenciūtė, Julius Dautartas, Olegas Ditkovskis, Sigitas Jakubauskas, Saulius Kizas, Virginija Kochanskytė, Rimanta Krilavičiūtė, Edmundas Leonavičius, Silvija Mieliauskaitė, Nijolė Oželytė, Regina Šaltenytė, Antanas Venckus, Gerardas Žalėnas, Juozas Žibūda, Nijolė Kazlauskaitė, Laima Košytė, Natalija Krivcova, Irina Kurbatova, Valerijus Linkevičius, Edmundas Mikulskis, Vladimiras Peseckis, Vladimir Pranevič, Vytautas Šapranauskas, Eleonora Šlykova, Valdas Valančauskas, Sergejus Zinovjevas, Albinas Arkauskas, Saulius Bagaliūnas, Stasys Baltakis, Mykolas Dorofėjus, Vincas Jackevičius, Rasa Jakučionytė, Rimantas Jovas, Ligita Kondrotaitė, Arvydas Lebeliūnas, Lolita Martinonytė, Dalius Mertinas, Dalius Ramanauskas, Laimutis Sėdžius, Gediminas Storpirštis, Daiva Stubraitė, Dainora Tautavičiūtė, Sakalas Uždavinys, Robertas Zimblys, Eugenija Bendoriūtė, Nomeda Bėčiūtė, Gintaras Čajauskas, Adrija Čepaitė, Kęstutis Jankūnas, Audrius Kairys, Liutauras Kontrimas, Jurga Kurauskaitė, Regina Laucytė, Rasuolė Laurinaitytė, Daiva Lebeliūnaitė, Romas Maksimavičius, Darius Miniotas, Hermis Preikštas, Egidijus Stancikas, Arūnas Stanionis, Dainius Svobonas, Gražvydas Udrėnas, Perlis Vaisieta, Ignas Ciplijauskas, Sergejus Ivanovas, Indrė Jaraitė, Justina Jukonytė, Donatas Kalkauskas, Darius Kaminskas, Dalia Morozovaitė, Lukas Petrauskas, Jolita Skukauskaitė, Evaldas Stokė, Antanas Surgailis, Vita Šiaučiūnaitė, Almantas Vaišnys, Gabrielė Aničaitė, Saulius Čiučelis, Mantas Cegelskas, Vytautas Gasiliūnas, Aleksandras Kleinas, Inga Mikutavičiūtė, Neringa Nekrašiūtė, Laurynas Perkumas, operos solistai Asmik Grigorian, Joana Gedmintaitė, Edgaras Montvidas, Edmundas Seilius, Ieva Prudnikovaitė ir kt.

Algė Savickaitė buvo daugelio poetinių vakarų, koncertų ir spektaklių režisierė, parengė per 30 skirtingų programų įvairiuose Lietuvos miestuose, Menininkų rūmuose, LMTA, Valstybiniame operos ir baleto teatre. Parašė virš 50 straipsnių periodikoje, išleista jos monografija „Aktoriaus sceniniai gabumai".

„Menų faktūros” inf.


Atsisveikinimas su velione - nuo gruodžio 15 d. 16 val. Vilniaus laidojimo rūmų 5 salėje (Olandų g. 22). Laidojimas - gruodžio 16 d. 12.30 val. Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje.

 

Naujienos