Svetainė www.menufaktura.lt yra skirta scenos menų žiūrovams, kritikams, teatro žmonėms ir tiesiog besidomintiems kultūra ir smalsiems piliečiams. Šis projektas buvo inicijuotas „Menų spaustuvės“ 2005 m. ir kuruotas iki 2019 m. Nuo 2019 m. jį perėmė Scenos meno kritikų asociacija. 

Menų faktūrą rengia ir jai padeda scenos menų profesionalai – teatro kritikai, kultūros žurnalistai, vadybininkai. Svetainėje pateikiamos scenos kūrėjų biografijos, spektaklių programėlės, recenzijos, Lietuvos ir užsienio teatrų adresai. Tai didžiausia skaitmeninė Lietuvos teatro duomenų bazė internete. Čia sutelktos spektaklių programėlės nuo 1990 m. (Ankstesnių metų duomenys paskelbti penkių dalių sąsiuviniuose „Dramos teatrų premjerinių spektaklių programos“ ir leidinyje „Lietuvos lėlių teatrų premjerinės programos (1936-2000)“, kuriuos parengė Vyriausioji archyvų valdyba prie Lietuvos Ministrų Tarybos, Lietuvos centrinis valstybinis literatūros ir meno archyvas, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus bei Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugija; jie apima laikotarpį iki 1990 m.)

Svetainėje skelbiamos spektaklių Recenzijos, rašomos specialiai Menų faktūrai, bet pateikiamos ir pasirodančios kituose leidiniuose (ačiū jų redaktoriams už leidimą!). Taip pat dėkingi Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui už svetainės paramą.

Mus rasite ir „Facebook" tinkle.


Rima Jūraitė, redaktorė

Aušra Kaminskaitė, projekto vadovė

Laura Blynaitė (kūrėjų duomenų bazė)

***

„Menų faktūra“ kviečia organizacijas ir visus norinčiuosius prisidėti prie profesionalios kritikos plėtojimo ir sklaidos užsakant recenzijas apie spektaklius.

Šiuo metu daugumoje kultūros žiniasklaidos priemonių scenos menų kritikos lauką formuoja išimtinai leidinių ir puslapių redaktoriai. Gausėjant premjerų ir esant nedideliam finansavimui, darosi vis sunkiau aprėpti didesnę jų dalį kritikos tekstais, todėl „Menų faktūra“ siūlo organizacijoms ar atskiriems asmenims prisidėti aktyvinant recenzijų skiltį. 

Sąlygos:

1.    1. Recenzijos kaina – 150 Eur (su mokesčiais). Į kainą įskaičiuota: atlygis teksto autoriui, teksto redagavimas ir administracinės paslaugos.

2.   2. Sutartis su užsakovu sudaroma tik radus būsimą recenzijos autorių. Redakcija įsipareigoja surasti autorių per 5 darbo dienas. Neradus autoriaus, redakcija nedelsiant tai praneša užsakovui ir sutartis nėra sudaroma.

3.   3. Recenzijos autorių parenka „Menų faktūros“ atstovai, atsižvelgdami į rašančiųjų kompetencijas ir galimybes.

4.  4. Už recenzijos turinį atsakingas tik teksto autorius. Užsakovas ir redakcija neturi teisės daryti spaudimo autoriui dėl teksto turinio.

5.   5. Redakcija atsakinga už kokybišką teksto redagavimą.

Dėl užsakymų kreiptis el. paštu: info@menufaktura.lt

 

Mūsų kontaktai:

El.paštas: info@menufaktura.lt