Užsienyje

Yana Ross. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka „Mūsų klasė“ - tarptautiniame BITEF festivalyje
2014 09 21

Yana Ross: „Kai pernai gavau visų per festivalio gyvavimo laiką pristatytų režisierių sąrašą, buvau apstulbusi, koks jis įspūdingas. Džiugu, kad esu šių metų pagrindinės programos svečias kartu su Krzysztofu Warlikowskiu ir Luku Percevaliu.

Linkėjimai iš pasaulio pakraščio
2014 09 16
Aušra Kaminskaitė

Į kasmet Togoje rengiamą festivalį žmonės plaukia būriais. Ir visai nesvarbu, ar lauke pliaupia lietus, o spektaklis rodomas po atviru dangumi, – žmonės kantriai laukia eilėje, o gavę apsiaustus, sėdi susiglaudę ir stebi veiksmą.

Istorijos išvirkščios pusės. Gotscheffas ir Handke
2014 09 03

Daug kam parūpo, kad toks formatas ir tokios temos gali išnykti iš vokiškojo teatro mirus Gotscheffui. Žvelgiant į dabarties teatrą, toks rūpestis nėra nepagrįstas. Nežinia, kaip kitaip šiandien padaryti epizavimą tokį įspūdingą.

Lietuvių antplūdis pasaulinėje šokio mugėje
2014 09 02

Greta valstybių stendų veikė ir stendai, pristatę atskirų regionų - Kanados Kvebeko, Ispanijos Katalonijos, Jungtinės Karalystės Pietryčių - šokį. Šokyje, kaip ir visoje kultūroje, akivaizdus laisvesnis požiūris į valstybių sienas ir politines jų jungtis.

Varšuvoje - muziejaus ir teatro kompleksas
2014 09 01

Garsiųjų Kultūros ir mokslo rūmų papėdėje iškils Modernaus meno muziejus kartu su Varšuvos teatru TR (Teatr Rozmaitości). Manoma, kad kompleksą galima bus aplankyti po penkerių metų.

Komentarai

„Les Choses de Rien“ artistų instaliacijos Menų spaustuvėje. Sapnas tarp realu ir absurdiška
2014 09 19

Veikiausiai daugelis savo atmintyje saugome po vieną ar kelis sapnų vaizdinius. Aš savo skrynelėje sukaupusi dešimtis tokių. Tik prašau manęs neklausti, ar pasirodymas „Mouvinsitu“ buvo geras ar blogas.

PLArTFORMA tarp srovių ir seklumų. Devintoji banga
2014 08 31
Gitana Gugevičiūtė

Festivalis 9-ąjį kartą metė gelbėjimosi valtį tiems, kuriems neprasideda alerginė reakcija išgirdus žodžių junginį „šiuolaikinis menas“, kurių netampo konvulsijos nuo įprastai logikai nepaklūstančių sceninių reginių.

Apie šventą netobulumą
2014 08 26
Vaidas Jauniškis

Kas paskatino abu prestižiškiausios „Europos naujųjų teatro realybių“ premijos laureatus beveik tuo pat metu imtis temų, kurių epicentre – tiek konceptualiai, tiek išoriškai – atsiduria pagrindinė krikščionybės ikona?

Personažai tebeieško autoriaus
2014 08 19
Julijus Lozoraitis

Kuo mes visi, prisilietusieji prie Anatolijaus Vasiljevo kūrybos, buvome apkerėti, kas mus įkvėpė tada ir lydi iki šiol? Ogi tas pats, kas užbūrė ir iš esmės pakeitė gyvenimą daugelio žmonių, susidūrusių su Juozu Miltiniu ir jo teatru, - tai buvo reali civilizacijos apraiška.

„Vasarai“ koją pakišo silpna programa?
2014 08 12
Sigita Ivaškaitė

Iš šalies festivalis atrodo taip: Druskininkuose lyg kokioje nors saloje rusakalbei publikai rusų kalba rodomi daugiausia rusiški spektakliai. Nemanau, kad tuomet jį vertėtų vadinti tarptautiniu. O spektakliai neverčiami į lietuvių kalbą.

Naujienos

Greta Cholina pažino teatro magiją. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka Greta Cholina renkasi naują kelią
2014 09 19

Išleista net 15 premjerų, suburtas rėmėjų ratas, atgaivintas teatro debiutų festivalis. Dar vienas labai reikšmingas pasiekimas - teatro patalpų Labdarių gatvėje rekonstrukcija, naujas multifunkcinis kultūros centras

Klaipėdos muzikinio penkios premjeros
2014 09 19

Po operetės „Misteris X“ seks spektaklis vaikams, Brodvėjaus miuziklai, nacionalinio veikalo premjera. Nuo „Makaronų pasakos“ iki „The Beatles show“ ir aktualios „Kaip prasisukti versle be didelio vargo“.

25-asis sezonas: atrasti Vilniaus mažąjį
2014 09 18

Gabrielė Tuminaitė: „Jaučiu prasmės stygių, mus erzina deklaratyvūs lozungai ir nereikšmingų dalykų sureikšminimas, masinis išprotėjimas dėl tam tikrų sensacijų, tariamų „naujienų“ gaudymas“.

„Dibukas“: sielų persikėlimai Šiauliuose
2014 09 18

500 metų gyvuojanti žydų tautos sakmė buvo užrašyta lygiai prieš 100 metų Ukrainoje, o pasaulinę premjerą išvydo po dramaturgo mirties Varšuvos „Elizeum“ teatre, kur ją suvaidino žydų „Vilniaus trupė“

„Sapnas“ – tarp Budos, Kafkos ir Strindbergo
2014 09 17

Teatre ieškau susitikimo su savimi ir su žmogiškąja esme, ir žiūrovas tame dalyvauja, norėčiau, kad ir jis susitiktų su savimi: kartu keliautume į tamsiausias, giliausias savo pasąmonines erdves.

Recenzijos

Scena iš spektaklio „YOLO“. Viltės Bražiūnaitės nuotrauka Pašaipios strėlės „mąstančiai“ visuomenei
2014 09 10
Ridas Viskauskas

Galbūt debiutiniame darbe kiek per daug visko – temų, išraiškos priemonių, baimės „būti nuobodžiam“ ir „paleisti žiūrovus“, bet ta kūrybinės komandos vidinė aistra ir aštri pozicija – tokios tikros!

1 iš 1 000 000 pasakojimų. „Remote Vilnius“
2014 08 29
Sigita Ivaškaitė

Po kai kurių užsienio kūrėjų spektaklių tiek man, tiek mano kolegoms nusvyra rankos. Yra tekę pasijusti lyg pasaulio kalbų ekspertui, užklydusiam į atskirais garsais genialiai komunikuojančios genties pasaulį.

Grįžimas atsigręžiant
2014 08 20
Rasa Vasinauskaitė

Moteriškieji Ibseno dramų vaidmenys knygoje gerokai persveria vyriškuosius, iš kurių išskiriamas Regimanto Adomaičio suvaidintas Junas Gabrielius Borkmanas ir Juozo Budraičio Statytojas Solnesas.

Knyga apie paskutiniąją Barborą
2014 08 19
Lina Klusaitė

Skaitant šią knygą labiausiai krito į akis ryškus disonansas tarp turinio ir pavadinimo.

Muzikos galia Aleksandro Didžiojo puotoje
2014 07 09
Jūratė Visockaitė

Juozas Statkevičius barokinį kostiumą stilizuoja „laisva forma". Bet kadangi baroko muzika ir džiaugsmingasis Händelis, kaip ir aukštosios mados vernisažai, pasižymi balansavimu ant skonio ribos – įžūlus sprendimas pasiteisina.

Salonas

Olga Lapina. Nuotrauka iš asmeninės <i>Facebook</i> paskyros. Olga Lapina: „Auginti menininką turi būti nepatogu“
2014 08 17

Tai teatras turėtų belstis į mokyklos duris ir klausti – kas naujo? Dabar, deja, yra atvirkščiai. Mokykloje dažniausiai šnekama, kaip tu pritapsi, prisitaikysi prie esamos teatrinės situacijos.

Teresė Maliukevičiūtė: „... ir prasidėjo gyvenimo teatras“
2014 08 13

Vi­siš­kai ne­tu­riu pa­vy­do jaus­mo, nors teat­re pa­vy­do yra. Aš vis lauk­da­vau: dar gau­siu, dar gau­siu, pa­ti re­ži­sie­riams ne­si­siū­ly­da­vau. Ko jau ko, gud­ru­mo ne­tu­riu, o rei­kia bū­ti gud­riai.

Matthew Smithas: kaip teisingai kristi
2014 08 06
Monika Jašinskaitė

Mane ypač domina kontroliuojamo kritimo erdvėje dinamika: kaip valdydamas savo kritimą gali keliauti iš vienos vietos į kitą. Vaikščiojimas – tai tam tikra kritimo rūšis.

Su Viktoru Valašinu - apie ilgesį
2014 07 28
Dovilė Zelčiūtė

Aktorius savo vaidmenį turi pradėti nuo tuštumos. Švarus baltas lapas... Bent jau mane visuomet veda intuicija. Visus vaidmenis taip sukūriau. Taip mane ir kritikai, ir teatralai „pravardžiavo" - intui­cijos aktoriumi

Darius Meškauskas: svarbiausia - įvilioti publiką į pelėkautus
2014 07 11
Vlada Kalpokaitė

Daugiau žinodami privalome nebūti arogantiški žiūrovų atžvilgiu. Labiau informuotas žmogus turi vesti kitus paskui save, bet ne įrodinėti ne tokių informuotųjų kvailumą...

Manau, didieji kunigaikščiai arba Vincas Kudirka nesupyktų, jei kur nors šalia jų paminklų (nesakau, kad vietoj jų) atsirastų ir keletas monumentalių Navako kūrinių. Kęstutis Šapoka, dailės kritikas