Lietuvos institucijos
Institucija Svetainės adresas Adresas
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija lrkm.lrv.lt J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt Volano g. 2/7 LT-01516 Vilnius El. paštas: smmin@smm.lt
Menų spaustuvė www.menuspaustuve.lt Šiltadaržio g. 6, 01124 Vilnius Tel./faks. +3705 204 08 32 El.paštas: info@menuspaustuve.lt
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus www.ltmkm.lt Vilniaus g. 41 LT-01119 Vilnius El. paštas: teatras@ltmkm.lt
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas www.srtfondas.lt Vokiečių g. 4/2 LT - 01130 Vilnius El. paštas:srtrf@ktl.mii.lt
Atviros Lietuvos fondas osf.lt Didžioji g. 5 LT-01128 Vilnius E-mail: fondas@osf.lt
Lietuvos teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras www.theatre.lt Bernardinų g. 10-8 LT-01133 Vilnius El.paštas:info@theatre.lt
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras www.3sektorius.lt Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius El.paštas: info@nisc.lt
Lietuvos šokio informacijos centras www.dance.lt Šiltadaržio g. 6, LT-01124, Vilnius El. paštas info@dance.lt
Lietuvos kultūros taryba www.ltkt.lt Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius, Tel. (8 5) 255 9357 El. paštas: info@ltkt.lt
Tarptautinės organizacijos ir fondai
Institucija Svetainės adresas Adresas
Tarptautinių kultūros programų centras www.koperator.lt J. Basanavičiaus g. 5 LT - 01118 Vilnius El. paštas: info@koperator.lt
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą (ES programa „Jaunimas“) www.jtba.lt Gedimino pr. 64 LT-01111 Vilnius El. paštas: jaunimas@jtba.lt
Amerikos informacijos centras vilnius.usembassy.gov/irc.html Akmenų 7, 03106 Vilnius, Tel: (370-5) 2665402 El. paštas: WebEmailVilnius@state.gov
Britų taryba www.britishcouncil.org/lithuania Antakalnio st. 2 10308 Vilnius Tel.: (+370) 686 54 081 El.paštas: arturas.vasiliauskas@britishcouncil.lt
Goethe‘s institutas www.goethe.de/ins/lt/lt Gedimino pr. 5 01103 Vilnius El. paštas: info@vilnius.goethe.org
Italų kultūros institutas www.iicvilnius.esteri.it/iic_vilnius/lt/ Universiteto g. 4 LT-01131 Vilnius Tel. (+370 5) 2611076/7 El. paštas: iicvilnius@esteri.it
Lenkų institutas www.lenkukultura.lt Didžioji g. 23 LT-01128 Vilnius Tel.: (370 5) 2649 332 El. paštas:vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.org
Prancūzų kultūros centras www.centrefrancais.lt Didžioji g. 1 LT-01128 Vilnius
Rusų kultūros centras www.rkc.lt Išganytojo g. 2/4 Vilnius El. paštas: rkc@post.5ci.lt
Šiaurės kraštų ministrų tarybos informacijos biuras Vilniuje www.norden.lt Didžioji g. 5 LT-01128 Vilnius El.paštas: info@norden.lt
Culturelink www.culturelink.org IMO Vukotinoviceva 2 10000 Zagreb Croatia El.paštas: clink@irmo.hr
ES programa „Kūrybiška Europa“ kurybiskaeuropa.eu Z. Sierakausko g. 15, LT- 03105 Vilnius Tel.: +370 5 261 29 21 El. paštas info@kurybiskaeuropa.eu