Strazdo eilėraščių pamatymai „Lėlėje”

2009 04 09 Menų faktūra

aA

„Laedet animam meam vita mea" (lot. žeidžia mano sielą mano gyvenimas) - po tokiu skundu, turbūt, pasirašytų ne vienas poetas. Bet lietuvių literatūros istorijoj šita frazė prilipus prie kunigo ir poeto Antano Strazdo (1760-1833) legendos. Graži siela, gyvenimo sužeista, magnetizmo turi daugiau negu nesužeistosios. Labai gražiõs ir labai sužeistõs sielos trauka įveikia šimtmečius.

Pirmojo lietuviškų eilėraščių rinkinio „Giesmės svietiškos ir šventos" (1814) autoriaus gyvenimo nuotrupos ir keletas eilėraščių pagavo ir naujam kūriniui inspiravo ne vieną lietuvių menininką. Čia ne vieta vardinti solidžias jų pavardes, bet prie „pagautųjų" nuo šiol reikia priskaičiuoti ir Vilniaus teatro „Lėlė" dailininkę Aušrą Bagočiūnaitę-Paukštienę.

Iki šiol dirbusi su režisieriais Laima Lankauskaite, Rimu Driežiu, Algiu Mikučiu, Nijolė Indriūnaite, Algimantu Pociūnu (tolimesnėje praeityje ir su Henriku Vancevičium, Alge Savickaite), sukūrusi scenografiją ir lėles daugeliui „Lėlės" spektaklių (o taip pat šio teatro fasado figūrėles ir besisukančią ir švelniai tvinksinčią širdį molinėje krūtinės dėžutėje), 2007 m. apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi" lėlių teatro kategorijoje, Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė poeto Strazdelio (ir kunigo Antano Drazdausko) buvo išvesta iš tos užuovėjos, kurią teikia spektaklio dailininko vieta, paliekanti pagrindinę atsakomybę už spektaklį kaip visumą režisieriui.

Savo šešių Strazdo eilėraščių („Giesmė apie siratas", „Gegužėlė", „Kiškis", „Strazdas", „Giesmė apie vardą Marijos", „Sielianka aušra") pamatymus Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė surinko į vieną reginį „Pasvydo" Vilniaus teatro „Lėlė" Mažojoje scenoje. Muziką parašė Faustas Latėnas, eilėraščius skaito Dalius Butkus, vaidina Vilius Kirkilionis, Nijolė Indriūnaitė, Elvyra Latėnienė ir Sigita Mikalauskaitė. Kūrėjus konsultavo humanitarinių mokslų hab. dr. Vytautas Vanagas.

Šis dailininko teatro spektaklis, skirtas suaugusiems ir vyresniųjų klasių moksleiviams, balandžio 11 d. bus rodomas 12 ir 14 val., o nuo gegužės mėnesio - vakarinių spektaklių laiku, 18 val.

Vilniaus teatro „Lėlė" inf.

 

 

 

 

 

 

 

Anonsai