Netekome aktoriaus Jono Kavaliausko

2007 10 19

aA

Jonas Kavaliauskas
2007 m. spalio 19 d. po mirė Lietuvos teatro veteranas aktorius Jonas Kavaliauskas. Gimęs 1920 m. gruodžio 10 d. Kaune, 1944 m. jis baigė Kauno dramos teatro studiją, mokėsi pas garsius XX a. lietuvių režisierius Borisą Dauguvietį, Petrą Kubertavičių, tačiau scenoje jį žiūrovai regėjo nuo 1941-ųjų, įsidėmėjo romantišką Ferdinandą Friedricho Schillerio dramoje „Klasta ir meilė“.

Kauno dramos teatre vadinęs iki 1949-ųjų, Jonas Kavaliauskas įsijungė į Lietuvos valstybinio akademinio (dabar – nacionalinio) dramos teatro trupę. Kavaliauskas sukūrė daug įsimintinų vaidmenų klasikinių dramos veikalų pastatymuose – Klaudijų Williamo Shakespare’o tragedijoje „Hamletas”, Falstafą to paties dramaturgo komedijoje „Vindzoro šmaikštuolės” ir Glosterį tragedijoje „Karalius Lyras”, Voinickį Antono Čechovo dramoje „Dėdė Vania”.

Ne mažiau svarbūs Lietuvos teatro istorijai Jono Kavaliausko sukurti XX a. dramaturgijos kūrėjų paveikslai – fon Gerlachas Jeano-Paulio Sartre’o „Altonos atsiskyrėliuose”, Sanča Davido Wassermano „Žmoguje iš La Mančos”, Edgaras Friedricho Dürrenmatto „Vaidinam Strindbergą, markizas de Šaronas Michailo Bulgakovo „Moljere”. Ryškia psichologine charakteristika pasižymintys Kavaliausko herojai buvo tolygiai įtaigūs ir dramose, ir komedijose, ir tragedijose.

Ypač daug dėmesio aktorius skyrė lietuvių dramaturgijos herojams atskleisti – su įkvėpimu vaidino Skačkauską Balio Sruogos „Apyaušrio dalioje”, Daunį Just. Marcinkevičiaus poemos „Kraujas ir pelenai” inscenizacijoje, nuo jaunumės itin mėgo deklamuoti Maironį, kurio poemą „Jūratė ir Kastytis“ skaitė stojamųjų egzaminų į dramos studiją komisijai.

Jonas Kavaliauskas vaidino ir režisieriaus Rimo Tumino spektakliuose – Radičkovo „Viduržiemyje“, Galino „Ir vėlei tenai, kur marios šviesų“. Paskutinysis Jono Kavaliausko vaidmuo – Neilo Simono „Šauniuosiuose vyrukuose“, spektaklyje, pastatytame nacionaliniame dramos teatre 1996 m., kur aktorius vaidino drauge su Rimgaudu Karveliu.

Jonas Kavaliauskas įgarsino daugybę kino filmų, dirbo radijuje, o 1953–1960 m. dėstė vaidybos meną Lietuvos konservatorijoje (dabar – Muzikos ir teatro akademija). Tarp jo mokinių – Arnas Rosenas, Elvyra Žebertavičiūtė, Nijolė Gelžinytė ir daugelis kitų. Jonas Kavaliauskas režisavo keletą spektaklių, tarp kurių – Antano Vienuolio „Dauboje“, kuriame vaidino Vytautas Paukštė, tuomet dar studentas Regimantas Adomaitis.

Aktorius puoselėjo Lietuvos teatro tradicijas, teatro trupės kaip šeimos, bendraminčių kolektyvo sampratą, siekė, kad iš scenos intymiai, įtaigiai, suprantamai būtų kalbama apie žmogų ir jo jausmus.

Aktorius Jonas Kavaliauskas bus pašarvotas Lietuvos nacionalinio dramos teatro Didžiojoje scenoje. Lankymas – spalio 21 d. (sekmadienį) nuo 16 iki 21 val., spalio 22 d. (pirmadienį) nuo 9 iki 12 val. Karstas išnešamas spalio 22 d. 12 val. Laidotuvės vyks Antakalnio kapinėse.

LNDT inf.

Naujienos