Mirė garsi teatro režisierė ir pedagogė Dalia Tamulevičiūtė

2006 06 01

aA

Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Vilniuje po sunkios ligos ketvirtadienio rytą mirė garsi Lietuvos teatro režisierė ir pedagogė Dalia Tamulevičiūtė. Lietuvos kultūra neteko kūrybingos, talentingos, visą save teatro menui aukojusios asmenybės.

Dalia Adelė Tamulevičiūtė gimė 1940 rugsėjo 30 dieną Varėnoje. 1971 baigė Maskvos A.Lunačiarskio teatro meno institutą (GITIS). 1971-1973 dirbo režisiere Lietuvos Jaunimo teatre, 1973-1974 - Kauno dramos teatro vyriausiąja režisiere, 1974-1989 Valstybinio Jaunimo teatro režisiere. Nuo 1971 Dalia Tamulevičiūtė Lietuvos konservatorijos (nuo 1991 – Muzikos akademijos) aktorių kursų vadovė, katedros vedėja, dėstytoja, profesorė. Lietuvos teatro ir muzikos akademijos profesorė per pedagoginio darbo metus nuo 1971-ųjų išleido aštuonias dramos teatro aktorių laidas. Per 18 darbo metų Jaunimo teatre režisierė sukūrė daugiau kaip 30 įvairaus žanro įsimintinų spektaklių. Statė spektaklius ir Kauno, Šiaulių, Klaipėdos bei Rusų dramos teatruose. 2003 metais Dalia Tamulevičiūtė įvertinta Vyriausybės premija už Lietuvos menui ir kultūrai reikšmingus darbus.

Dalia Tamulevičiūtė mūsų atmintyje išliks vienu iš ryškiausių lyderių teatro režisūroje – kiekviena jos išleidžiamo spektaklio premjera susilaukdavo išskirtinio publikos ir teatro kritikų bei kolegų menininkų dėmesio. Lietuvos publika iki šiol prisimena jos spektaklius „Medėja“ pagal Ž.Anujį, „Bebenčiukas“ pagal K.Kubilinską, „Ugnies medžioklė su varovais“ pagal S.Šaltenį, „Škac, mirtie, visados škac“, pagal S.Šaltenį, „Jasonas“, pagal S.Šaltenį, „Rožės pražydėjimas tamsoj“, pagal R.Granauską, „Brangioji mokytoja“, pagal L.Razumovskają, „Haroldas ir Modė“ pagal K.Higinsą ir Ž.K.Karjerą, „Brolis Alioša“, pagal V.Rozovą, „Daukantą“, pagal J.Marcinkevičių. Jaunimo teatro repertuare iki šiol labai žiūrovų mėgiami du paskutiniai režisierės Dalios Tamulevičiūtės pastatymai „Bausti negalima pasigailėti“, pagal A.Slapovskį ir „Ožka, arba Kas ta Silvija?“, pagal E.Albee.

Režisierės pastatymuose labai noriai dirbo visų kartų aktoriai, o spektakliai tapdavo gyva neišsenkančio profesionalumo pamoka jauniems režisieriams. Režisierės Dalios Tamulevičiūtės kūryba buvo autentiška ir iš karto atpažįstama iš tik jai būdingo meninio braižo, iš aktualios, kiekvieną jos pastatymą užpildančios teatrinės intonacijos, sklidinos ironijos ir dramatizmo, ir iš unikalios spektaklių formos. Ši kūrėja buvo kartu ir ryškiausia lietuviškos aktorinės mokyklos pedagogė, parengusi Lietuvos teatrui aštuonias aktorių laidas.

Šv. Mišios už velionę Dalią Tamulevičiūtę bus laikomos birželio 2 d. (penktadienį) 19:30 val. Aušros vartų šv.Teresės bažnyčioje.

Velionė bus pašarvota Jaunimo teatro Didžiojoje salėje birželio 2 d. 15 val. Lankymas birželio 2 d. nuo 15 iki 22 val. Birželio 3 d. lankymas nuo 8 val. ryto Karstas išnešamas 13.30 val., laidotuvės vyks Senosios Varėnos kapinėse.

Valstybinio jaunimo teatro inf.

Naujienos