2017 m. balandžio 2 d. įsteigta Scenos meno kritikų asociacija susikūrė iš noro vienyti scenos meno (dramos ir muzikinio teatro, šokio, cirko ir kt.) kritikus, istorikus, teoretikus ir bendruose susitikimuose, konferencijose dalintis patirtimi, užsienio festivaliuose populiarinti Lietuvos teatrą bei skleisti visuomenei žinias apie kitų šalių scenos menų ypatumus ir jų kaitą.

Tarp Asociacijos tikslų - profesinis narių tobulinimasis, galimybė išreikšti konsoliduotą požiūrį valstybės institucijose, narių delegavimas į įvairias tarybas bei komisijas, galimybė jose teikti pasiūlymus scenos menų klausimais. Be abejo, vienas svarbiausių tikslų - skatinti scenos meno kritiko profesiją ir kelti jos prestižą.

Scenos meno kritikų asociacija buria įvairių kartų ir skonių, įvairiuose miestuose gyvenančius ir dirbančius  scenos meno kritikus. Tarp asociacijos narių yra įvairių šalyje teikiamų premijų laureatai, kritikai, rašantys daugiau kaip pusę amžiaus, bet ir tie, kurių pirmas rašinys pasirodė prieš penketą metų. Sąrašas atnaujinamas kasmet, nes narių vis daugėja.

 

Asociacijos nariai

 1. Ramunė Balevičiūtė
 2. Alma Braškytė
 3. Milda Brukštutė (pirmininkė)
 4. Salomėja Burneikaitė
 5. Goda Dapšytė
 6. Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė
 7. Audronė Girdzijauskaitė
 8. Jūratė Grigaitienė
 9. Monika Jašinskaitė
 10. Vaidas Jauniškis
 11. Rima Jūraitė
 12. Vlada Kalpokaitė
 13. Jūratė Katinaitė
 14. Edgaras Klivis
 15. Lina Klusaitė
 16. Julijus Lozoraitis
 17. Ramunė Marcinkevičiūtė
 18. Elvyra Markevičiūtė
 19. Rūta Mažeikienė
 20. Monika Meilutytė
 21. Rūta Noreikaitė
 22. Martynas Petrikas
 23. Asta Petrikienė
 24. Ingrida Ragelskienė
 25. Jurgita Staniškytė
 26. Dovilė Statkevičienė
 27. Kristina Steiblytė
 28. Helmutas Šabasevičius
 29. Daiva Šabasevičienė
 30. Nomeda Šatkauskienė
 31. Šarūnė Trinkūnaitė
 32. Rasa Vasinauskaitė
 33. Kamilė Žičkytė

 

Mūsų kontaktai:

El. paštas: Milda Brukštutė, mildabrukst[eta]gmail.com 

Tel. +370 608 68664

 

 


 

The Association of Performing Arts Critics established on April 2, 2017 unites the most active critics, historians and theoreticians of performing arts (drama and musical theatre, dance, circus, etc.). The Association was born from the wish to share experience in joint meetings and conferences, promote Lithuanian theatre in foreign festivals, and observe as well as spread the news about the peculiarities and changes of performing arts in other countries.

Professional development of its members, the possibility to express consolidated approach in public authorities, delegation of its members to various committees and commissions as well as the possibility to offer suggestions concerning the performing arts related issues in such committees and commissions are only some of the aims of the Association. Naturally, one of the most significant goals is to promote the profession of a performing arts critic and to increase its prestige.

The Association of Performing Arts Critics includes performing arts critics of different generations and tastes, residing and working in different cities. Its members comprise not only various laureates of national awards and critics with half a lifetime's experience but also such critics whose first texts were published only five years ago. The list is updated annually as the number of the members is constantly increasing.

 

Our contact information:

Email: Milda Brukštutė, mildabrukst[eta]gmail.com 

Tel.: +370 608 68664