Spektakliai
Heda Gabler
Henrik Ibsen
Dviejų dalių drama
Iš vokiečių kalbos vertė Matas Melėnas
Kauno valstybinis akademinis dramos teatras
Režisūra - Gintaras Varnas
Scenografija - Jūratė Paulėkaitė
Kostiumai - Juozas Statkevičius
Muzika - Giedrius Puskunigis
Vaidina:

Jorgenas Tesmanas – Robertas Vaidotas
Heda, jo žmona – Jūratė Onaitytė
Julianė Tesman, jo teta – Doloresa Kazragytė
Tea Elvsted – Vilija Grigaitytė
Asesorius Brakas – Liubomiras Laucevičius
Eilertas Liovborgas – Dainius Svobonas
Bertė, tarnaitė – Liucija Rukšnaitytė

Premjera - 1998-04-17