Spektakliai
Raudos pagal Jeremiją
Senojo Testamento, Fiodoro Dostojevskio, Bertolto Brechto kūrinių motyvais
Literatūrinės kompozicijos autorė Regina Steponavičiūtė
Vertė prel. prof. Antanas Rubšys, Motiejus Miškinis, Edvardas Viskanta
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Regina Steponavičiūtė
Dailininkė – Nadežda Gultiajeva
Muzika - Algirdas Martinaitis
Vaidina:
Jeremijas – Dalius Jančiauskas
Serafimai: Inga Norkutė, Danguolė Petraitytė, Vilija Paleckaitė
Baruchas – Kęstutis Jankūnas
Motušė – Faustina Laurinaitytė
Jos vaikai: Jūratė Budriūnaitė, Juozas Bindokas, Rolandas Dovydaitis
Hananijas – Gražvydas Udrėnas
Virėjas – Sigitas Jakubauskas
Žmogus – Vladas Baranauskas
Premjera - 1999-12-11