Spektakliai
Mefibosetas
Oskaras Milašius
Trijų paveikslų misterija su epilogu
Iš prancūzų kalbos vertė Vaclovas Šiugždinis
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Gytis Bernardas Padegimas
Scenografija - Auris Radzevičius
Kostiumai - Rita Daunoravičienė
Muzika - Vidmantas Bartulis
Choreografija - Wolfas Jungeris (Austrija)
Šviesų dailininkas – Thomas Hinterbergeris (Austrija)
Vaidina:
Dovydas – Pranas Piaulokas
Mefibosetas – Edmundas Leonavičius
Bat Saba – Nomeda Bėčiūtė
Seraja – Antanas Venckus
Jehosafatas – Sigitas Jakubauskas
Tsiba – Kazys Tumkevičius
Ahimelekas, pirmasis kunigas aukotojas – Eduardas Pauliukonis
Abiataras, pirmasis kunigas aukotojas – Juozas Žibūda
Abisaijas – Gražvydas Udrėnas
Sama – Kęstutis Jankūnas
Helebas – Vaclovas Tamašauskas
Sararas – Juozas Bindokas
Garebas – Leonardas Andriuškevičius
Hira – Laisvis Širvinskas, Gintaras Čajauskas
Ribajas – Vladas Baranauskas
Ahasbajas – Albertas Zmaila
Tsibos tarnai: Gintaras Čajauskas, Mykolas Dorofėjus
Premjera - 1991-09-22