Spektakliai
Nusišypsok mums, Viešpatie
Pagal Grigorijaus Kanovičiaus romanus „Nusišypsok mums, Viešpatie“ ir „Ožiukas už porą skatikų“
Inscenizacijos autorius – Rimas Tuminas
J.Vachtangovo valstybinis akademinis teatras (Maskva)
Režisūra - Rimas Tuminas
Scenografija - Adomas Jacovskis
Kostiumai - Aleksandra Jacovskytė
Muzika - Faustas Latėnas

Premjera - 2014-03-07