MMLAB gastrolės Pakistane: nauji kultūriniai ryšiai

2023 03 24 menufaktura.lt
Scena iš pakistanietiškos MMLAB prodiusuojamo kūrinio „Šokis objektui ir vaikui“ versijos. Nuotrauka iš MMLAB archyvo
Scena iš pakistanietiškos MMLAB prodiusuojamo kūrinio „Šokis objektui ir vaikui“ versijos. Nuotrauka iš MMLAB archyvo

aA

Teatras „Meno ir mokslo laboratorija“ (MMLAB) šį pavasarį pradėjo istoriniu įvykiu Lietuvos scenos menų bendruomenei. Kovo 11-22 d., MMLAB menininkai viešėjo Pakistane, kur rodė spektaklį „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“, konsultavo vietos menininkus čia statant spektaklį „Šokis objektui ir vaikui“, vedė edukacinius užsiėmimus scenos menų studentams bei plėtojo tarptautinius kultūrinius ryšius ateities projektams.

MMLAB yra pirmoji Lietuvos profesionalaus scenos meno organizacija, įvykdžiusi tokio masto projektą Pakistane. Kvietimo bendradarbiauti kūrėjai sulaukė sudalyvavę praėjusių metų festivalyje „TheATRIUM“, kur Lietuvos teatro vitrinos programoje pristatė spektaklį „Šokis objektui ir vaikui“ (choreografė Greta Grinevičiūtė).

„Pirmiausia mums tai buvo misija užmegzti Lietuvos ir Pakistano ryšius. Iki vizito vieni apie kitus žinojome minimaliai ir supratome, kad gastrolių patirtis daug lems, ar šalys taps naujais taškais kultūrinio bendradarbiavimo žemėlapyje, - sakė MMLAB prodiuserė Rusnė Kregždaitė. - Išvykoje daug dėmesio skyrėme kuo platesniam Lietuvos kultūros pristatymui bei susipažinimui su Pakistano kultūros sektoriumi, ieškojome sąlyčio taškų, ateities bendradarbiavimo galimybių. Patyrėme, kad Pakistano menininkai yra labai atviri ir žingeidūs, juos ypač domino jų nepatirtas kalbėjimas jautriomis asmeninėmis temomis, technologijų panaudojimas, įvairių medijų jungtis. Taip pat vizito metu atsiskleidė ir visos šalies kultūriniai ypatumai: žmonės yra nepaprastai svetingi, tačiau taip pat teko patirti ir kitaip nei Europoje suprantamus planavimo ir punktualumo ypatumus“.

Netikėta publikos reakcija

Gastrolių metu Karačio mieste tris kartus buvo parodytas Gretos Grinevičiūtės spektaklis „Šokis skalbimo mašinai ir mamai“. Šeimos ryšius nagrinėjantis darbas žiūrovus kvietė kartu keliauti per menininkės būtus ir nebūtus prisiminimus apie mamą. Susitikimui su Pakistano publika G. Grinevičiūtė turėjo adaptuoti kai kurias kultūrinį pasipiktinimą galinčias sukelti spektaklio detales - pakeisti savo aprangą, atsisakyti kai kurių choreografinių judesių.

„Iš pradžių svarsčiau adaptuoti ir savo sakomą tekstą, „apeiti“ savižudybės temą. Tačiau nusprendžiau spektaklio necenzūruoti, nes tuomet jis nebetektų prasmės, - sakė choreografė ir šokėja G. Grinevičiūtė. - Panašiai atsitiko ir su judesiu. Nors choreografinė kompozicija buvo pergalvota ir adaptuota, tačiau per spektaklį nemažą dalį tų judesių sugrąžinau, nes to reikalavo spektaklio būsena ir jausmas, kad nebūtų meluojama scenoje. Galbūt dėl tokio nuoširdumo šis darbas ir paveikė Pakistano publiką“.

Pasak menininkų, Pakistano auditorijos spektaklio žiūrėjimo tradicijos labai skiriasi nuo mūsiškių. Žiūrovai nesivaržo garsiai kalbėti telefonu ar tarpusavyje, drąsiai filmuoja ir fotografuoja jiems patikusias spektaklio vietas, išeina iš salės ir vėl į ją sugrįžta. Tačiau kūrėjus sužavėjo bei nustebino ir kitas kontrastas - publika labai įsitraukia į spektaklį, ploja po kiekvienos scenos, spektakliui pasibaigus drąsiai prieina prie kūrėjų, dalijasi savo interpretacijomis, bendrauja, klausia, reaguoja.

„Kiekvieną kartą po spektaklio įvykdavo dar vienas spektaklis, kai žiūrovai rikiuodavosi eilėmis, norėdami padėkoti, pagirti, nusifotografuoti, pasidalyti savo istorijomis. Dauguma jų dėkojo už atvirą ir nuoširdų spektaklį, kuris juos paskatino galvoti apie nuoširdumo ir atvirumo svarbą sceninėje raiškoje. Iš šių komentarų ir keleto matytų spektaklių susidariau įspūdį, kad Pakistano teatro scenoje nėra įprasta būti atvirais atlikėjais“, - svarstė G. Grinevičiūtė.

Spektaklis priartėjo prie vietinės kultūros

Išvykoje MMLAB menininkai ne tik rodė spektaklius, bet ir turėjo galimybę pamatyti spektaklio „Šokis objektui ir vaikui“ adaptaciją urdų kalba, pristatytą Pakistano kūrėjų. Spektaklyje analizuojami sau ir kitiems primetami lūkesčiai ir stereotipai kalbant apie vaiko atsiradimo moters gyvenime idėją. Jautri spektaklio tema asmeniškai palietė režisierių ir prodiuserį Sohailą Maliką, kuris ir nusprendė inicijuoti šio spektaklio statymą Pakistane. Pasak jo, Pakistane yra labai svarbu didinti toleranciją vaikų auginimo, pasirinkimo jų turėti ar neturėti, motinystės ar tėvystės temoms. Originalus spektaklio tekstas buvo papildytas šalies politiniu kontekstu, kritikuojančiu netoleranciją, pasirinkimo laisvės varžymą.

Spektaklio adaptacijos procese lietuviai menininkai aktyviai nedalyvavo, tačiau prieš premjerą teikė konsultacijas atlikimo ir interpretacijos aspektais, po kiekvieno spektaklio rodymo pasidalydavo savo įžvalgomis. Pasak MMLAB kūrėjų, Pakistano menininkai supaprastino spektaklio versiją - jis tapo panašesnis į stand up ir skečų junginį. Taip atsiskleidė kūrėjų pastangos spektaklį priartinti prie vietinės kultūros, bet nepamesti spektaklio esmės.

„Žiūrovai spektaklį priėmė labai emocingai - tiek moterys, tiek vyrai, tiek studentai. Kai kurie graudinosi, girdėjosi ir šnirpščiojimų nosimi“, - apie Pakistano kūrėjų darbą kalbėjo aktorė Aldona Vilutytė.

Aukščiausių institucijų dėmesys

Šios gastrolės kartu suteikė galimybę užmegzti ir Lietuvos bei Pakistano kultūrinius ryšius. Vizito metu kūrėjai susitiko su vietos teatro menininkais, Karačio Kultūros tarybos atstovais, o MMLAB prodiuserė R. Kregždaitė susitikime su Pakistano menų tarybos prezidentu Mohammadu Ahmedu Shahu aptarė galimas tolesnes Lietuvos ir Pakistano bendradarbiavimo gaires.

„Vizito metu turėjome daug susitikimų dėl bendradarbiavimo planų ateityje: Pakistano kūrėjai ir organizacijos nori tęsti bendradarbiavimą su MMLAB, sulaukėme kvietimų į festivalius, pasiūlymų vesti kūrybines dirbtuves, turime ir kūrybinių planų. Gastrolėmis užmezgėme pirmuosius kontaktus ir tikimės, kad šios gastrolės yra ilgalaikio Lietuvos ir Pakistano kultūrinio bendradarbiavimo pradžia, atversianti galimybes ne tik MMLAB, bet ir kitų Lietuvos kultūros organizacijų darbų sklaidai šioje šalyje“, - apie ateities planus kalbėjo R. Kregždaitė.

Gastrolių metu menininkai taip pat susitiko su LR ambasadoriumi Turkijai, Pakistanui ir Iranui Ričardu Degučiu, Lietuvos garbės konsulu Pakistane Mohamedu Masudu Khanu, lankėsi valstybinėse ir nevyriausybinėse kultūros įstaigose. Palaikymą gastrolėms išreiškė ir Lietuvos institucijos - projektinį finansavimą menininkų kelionei skyrė Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė, o Užsienio reikalų ministerija konsultavo organizuojant vizitą.

MMLAB informacija

Užsienyje