Trečdalis scenos menų studentų patiria seksualinį priekabiavimą

2018 07 23 menufaktura.lt
Daugiau nei du trečdaliai patyrusiųjų netinkamą elgesį dėl jo niekur nesikreipė. Nuotrauka iš freestocks.org from Pexels
Daugiau nei du trečdaliai patyrusiųjų netinkamą elgesį dėl jo niekur nesikreipė. Nuotrauka iš freestocks.org from Pexels

aA

Kaip teigiama Jungtinėje Karalystėje atliktos apklausos išvadose, kone trečdalis scenos menų studentų liudija studijų metu patyrę seksualinį priekabiavimą.

Anot britų leidinio The Stage, apklausoje dalyvavo 600 dramos, muzikos ir šokio specialybių studentų. Kiek daugiau nei pusė apklaustųjų (51%) teigė patyrę nederamą elgesį, seksualinį priekabiavimą arba patyčias. Beveik du trečdaliai (73%) patyrusiųjų vienokį ar kitokį netinkamą elgesį studentų yra moterys.

Apklausa, pavadinta „Orumas studijų metu“, yra bendras meno kūrėjus ir atlikėjus vienijančios bei jų teises ginančios organizacijos „Equity“, taip pat Muzikų sąjungos ir Muzikų draugijos projektas, orientuotas į aukštesniojo scenos menų mokslo studentus. 42% respondentų buvo dramos specialybės studentai.

Apklausos duomenimis, iš patyrusiųjų incidentus:

57% patyrė nederamą elgesį (apibrėžiamą kaip socialiai nepriimtiną)

42% patyrė patyčias

36% patyrė diskriminaciją dėl lyties

27% patyrė seksualinį priekabiavimą

58% teigė, kad kaltininkas buvo bendramokslis

42% nurodė, kad kaltininkas buvo universiteto personalo darbuotojas 

Paklausti, ar pranešė apie įvykusius incidentus, 57% patyrusiųjų netinkamą elgesį teigė apie jį nepranešę. Apie tokį elgesį pranešė tik 13%, nors 49% nukentėjusiųjų žinojo, kur galėtų kreiptis.

Iš tų, kurie nepranešė apie patirtą nederamą elgesį:

54% kaip pagrindinę priežastį nurodė netikėjimą, kad į jų skundą bus žiūrima rimtai

47% minėjo susirūpinimą, kad tai būtų pakenkę jų reputacijai

47% nuogąstavo, kad jų skundas nebūtų nagrinėjamas tinkamai

45% jautėsi, lyg jų patirtas elgesys yra laikomas „kultūriškai priimtinu“

Iš tų, kurie pranešė apie įvykusius incidentus, 48% nebuvo patenkinti tuo, kaip baigėsi jų atvejo tyrimas, tačiau 43% tai tenkino.

Apklausos duomenimis, 69% respondentų mano, kad „sprendžiant bet kokius incidentus, susijusius su seksualiniu priekabiavimu, patyčiomis ar nederamu elgesiu bei diskriminacija, turėtų būti griežtesnis tyrimo eigos procesas“.

Pernai metais The Stage atliko savo tyrimą apie priekabiavimą šiame sektoriuje. Iš 1 050 respondentų 43% teigė patyrę patyčias, o 31% prisipažino patyrę seksualinį priekabiavimą. Iš apklausoje dalyvavusių vis dar tebesimokančių studentų 36% teigė patyrę patyčias, o vienas iš penkių pažymėjo patyręs seksualinį priekabiavimą. Daugiau nei du trečdaliai (67%) The Stage apklausos respondentų, patyrusių netinkamą elgesį, dėl jo niekur nesikreipė.

Šios apklausos rodo, kiek išvešėjęs netinkamas elgesys scenos menų sektoriuje. Visgi apklausa „Orumas studijų metu“ svarbi tuo, kad parodo, jog toks piktnaudžiavimas gajus ne tik tarp profesionalų, bet ir mokymo įstaigose.

Apklausų metu studentai teigė, kad reikalinga kokybiška informacija, kaip ir kur kreiptis, norint pranešti apie įvykusį incidentą. Jie minėjo, kad reikia ir švietimo apie tai, kaip atpažinti seksualinį priekabiavimą.

Du trečdaliai (66%) visų respondentų negalėjo tiksliai pasakyti, ar jų mokymo įstaiga suteikė informaciją, kur kreiptis nutikus panašiems incidentams. 

Christine Payne, generalinė „Equity“ sekretorė, teigia: „Mūsų organizacija, drauge su Muzikų sąjunga ir Muzikų draugija, yra pasirengusios inicijuoti reikšmingus pokyčius ir suteikti daugiau galios mūsų nariams studentams. Iš savo narių esame girdėję apie jų patirto seksualinio priekabiavimo ir nederamo elgesio atvejus jų darbo vietose. Mūsų nariai studentai pranešė mums, kad yra susirūpinę situacija aukštesniojo mokymo įstaigose, be to, jose trūksta žinių bei patirties, kaip elgtis, susidūrus su tokio pobūdžio incidentais.“ Nors Christine Payne pripažįsta, kad kai kuriose aukštojo mokslo institucijose „vyksta teigiami procesai, užtikrinant studentų saugumą“, ji pabrėžia, kad vis dar yra dalykų, į kuriuos turi būti rimtai atsižvelgta. „Ši apklausa atspindi baimės kultūrą, stabdančią studentus pranešti apie netinkamą elgesį su jais. Tai nepriimtina, ir todėl turi būti atsižvelgta į mūsų siūlomus sprendimus,“ - pridūrė ji.

Aptardami sužinotus rezultatus, apklausos rengėjai pažymi, kad „būtina, jog visas kūrybinis sektorius veiktų kartu, siekdamas su šaknimis išrauti šiuos incidentus - nuo mokymo įstaigų iki profesinio pasaulio“.

Parengė Diana Gancevskaitė

Užsienyje