Mirė aktorius Ferdinandas Jakšys (1937-2022)

2022 09 16 menufaktura.lt
Aktorius Ferdinandas Jakšys (1937-2022). Irmos Randakevičienės nuotrauka. Leista naudoti kultūros, švietimo tikslais ir aktoriaus biografijų aprašyme.
Aktorius Ferdinandas Jakšys (1937-2022). Irmos Randakevičienės nuotrauka. Leista naudoti kultūros, švietimo tikslais ir aktoriaus biografijų aprašyme.

aA

Rugsėjo 15 dieną, eidamas 86-uosius metus, mirė teatro, kino ir TV aktorius bei režisierius Pranas Ferdinandas Jakšys.

P. F. Jakšys gimė 1937 m. gegužės 20 d., Svėdasuose. 1961 m. baigė Lietuvos konservatoriją, 1969 m. - A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje (teatrologijos specialybę). 1961-1965 m. Šiaulių dramos, 1965-2002 m. Jaunimo teatro Vilniuje aktorius. 1980-1984 dėstė Lietuvos konservatorijoje.

Svarbiausi vaidmenys teatre: Eskalas (W. Shakespeare´o „Romeo ir Džuljeta“, 1966), Karolis (1967) ir Promotorius (J. Anouilh´aus „Žana / Vyturys“, P. F. Jakšys taip pat buvo ir atnaujinto spektaklio režisierius, kartu su aktoriumi Antanu Šurna, 1989), Drakonas (J. Švarco „Drakonas“, 1968), Argantas (Molière´o „Skapeno klastos“, 1969), Kaušyla, Navickas, Pulmonas (Sauliaus Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac!“, 1976; „Jasonas“, 1978; „Duokiškis“, 1987), Abutalipas („Ilga kaip šimtmečiai diena“, pagal Čingizą Aitmatovą, 1983), Vasilijus (Justino Marcinkevičiaus „Daukantas“, 1985), Vaižgantas (Kosto Ostrausko Vaižgantas 1995), Dryža („Paskendusi vasara“, pagal Marių Katiliškį, 2001), Karlsonas Pabalda („Pepė Ilgakojinė“, pagal Astrid Lindgren, 2007), Piemuo (Sofoklio „Oidipas karalius“ 2009, OKT / Vilniaus miesto teatre).

Vaidino kino (Ramonas - „Suaugusių žmonių žaidimai“, pirmoji kino novelė pagal A. Pocių, režisierius I. Rud Gercovskis, 1967) ir televizijos filmuose, serialuose (Ferdinandas - „Sveika, Irena“, 1984-1985, režisieriai G. Dauguvietytė, K. Bagdonavičius; Bočelis Dapkus - „Dapkai ir Butkai“ 2002-2005, režisierius V. Babaliauskas). 1994-2011 Vilniaus senjorų teatro režisierius (J. Petrulio „Prieš srovę“, 2000; K. Ostrausko „Balys iš Baibokų“, 2004; K. Ostrausko „Šaltkalvis“, 2007) ir meno vadovas. Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatas (2016).

Atsisveikinti su aktoriumi Pranu Ferdinandu Jakšiu galima Pilaitės laidojimo salėje (Tolminkiemio g. 4, Vilnius) rugsėjo 16 d. (penktadienį) nuo 16 val. ir rugsėjo 17 d. Taip pat šeštadienį nuo 10 val. iki 13 val. P. F. Jakšys bus palaidotas Vyžuonose.

Parengė „Menų faktūra“ pagal informaciją iš Visuotinės lietuvių enciklopedijos, kūrybinio dosjė teksto autorė Kristina Pečiūraitė

Naujienos