Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybai

2021 05 19 menufaktura.lt

aA

Kultūros ministerija formuoja naujos kadencijos Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybą ir kviečia profesionaliojo scenos meno srityje veikiančias asociacijas bei viešąsias įstaigas iki birželio 18 d. siūlyti kandidatus

Ši taryba sudaroma iš Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai priklausančių profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių asociacijų, viešųjų įstaigų ir Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai nepriklausančių profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių asociacijų atstovų. 

Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai priklausančios profesionaliojo scenos meno srityje veikiančios asociacijos siūlo 5 kandidatus, iš kurių kultūros ministras atrenka 3 tarybos narius. Viešosios įstaigos, veikiančios profesionaliojo scenos meno srityje, siūlo 10 kandidatų, iš kurių kultūros ministras atrenka 6 tarybos narius. Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai nepriklausančios profesionaliojo scenos meno srityje veikiančios asociacijos siūlo 7 kandidatus, iš kurių kultūros ministras atrenka 4 tarybos narius. 

Nurodytų organizacijų ir viešųjų įstaigų į tarybą siūlomi kandidatai turi būti kompetentingi profesionaliojo scenos meno srities specialistai, pasiekę reikšmingų veiklos rezultatų kultūros ir meno kūrėjai, profesionaliojo scenos meno vertintojai.  

Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras. Tas pats asmuo tarybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau nei du kartus iš eilės. 

Profesionaliojo scenos meno įstaigų taryba, veikianti prie Kultūros ministerijos, yra kolegiali ekspertų grupė, turinti patariamojo balso teisę ir atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant Lietuvos profesionaliojo scenos meno įstaigų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. Taryba teikia ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos profesionaliojo scenos meno įstaigų politikos formavimo ir įgyvendinimo. 

LR Kultūros ministerijos informacija

 

Naujienos