Kvietimas teikti kandidatus Profesionaliojo scenos meno premijoms

2021 01 05 menufaktura.lt
Apdovanojimas „Auksinis scenos kryžius“. Nuotrauka iš MF archyvo
Apdovanojimas „Auksinis scenos kryžius“. Nuotrauka iš MF archyvo

aA

Kultūros ministerija priima siūlymus Profesionaliojo scenos meno premijoms už 2020 metų darbus (toliau - premija) gauti. 

Premijomis siekiama įvertinti profesionaliojo scenos meno srities kūrėjų, tyrėjų ir kitų profesionaliojo scenos meno srities darbuotojų reikšmingiausius 2020 metų darbus ir išskirtinius profesinius pasiekimus dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse. Konkurso laureatams įteikiami atminimo ženklai „Auksiniai scenos kryžiai“, o už naujų sceninės išraiškos formų paieškas - atminimo ženklas „Boriso Dauguviečio auskaras“.

Premijomis gali būti apdovanojami profesionaliojo scenos meno srities kūrėjai, tyrėjai ir kiti meno srities darbuotojai: režisieriai, dramaturgai, scenografai, kostiumų ir grimo dailininkai, šviesų dailininkai, vaizdo įrašo menininkai, choreografai, kompozitoriai ir muzikos atlikėjai, dirigentai, aktoriai, šokėjai, baleto artistai, operos, operetės, miuziklo atlikėjai, profesionaliojo scenos meno vertintojai ar kūrybinės grupės. 

Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti profesionaliojo scenos meno įstaigos, asociacijos bei organizacijos, profesionaliojo scenos meno vertintojai (toliau - teikėjai).

Siūlymai premijoms gauti už 2020 m. sukurtus profesionaliojo scenos meno kūrinius Kultūros ministerijai turi būti teikiamas pagal nustatytą Profesionaliojo scenos meno premijų siūlymo formą.

Siūlomi apdovanojimui scenos meno kūriniai turi būti parodyti viešai ne vėliau kaip iki 2021 metų kovo 7 d. (Kartu su siūlymu turi būti pateikiamas scenos meno kūrinio vientisas ir nesumontuotas vaizdo įrašas skaitmeninėje laikmenoje arba pateikiama nuoroda į vaizdo įrašą, esantį viešai prieinamoje interneto svetainėje.)

Siūlant scenos meno kūrinius, vienas teikėjas gali siūlyti ne daugiau kaip 50 proc. įstaigos einamaisiais metais sukurtų naujų scenos meno kūrinių arba ne daugiau nei 3 scenos meno kūrinius, jeigu įstaiga per metus sukūrė 4 ar mažiau scenos meno kūrinių.

Siūlymai apdovanoti premijomis profesionaliojo scenos meno vertintojus, kaip ir siūlymai apdovanoti asmenis už ilgametį indėlį į scenos meną, teikiami Kultūros ministerijai laisva forma, nurodant kandidato vardą, pavardę, pateikiant gyvenimo ir veiklos pasiekimų aprašymus. 

Profesionaliojo scenos meno premijavimo nuostatai.

Siūlymo forma.

Siūlymus iki 2021 m. sausio 7 d. prašome siųsti el. p. adresu dmm@lrkm.lt, prie laiško adresatų prašome pridėti ir Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiosios specialistės Indrės Šimeliūnės el. p. adresą indre.simeliune@lrkm.lt.

Telefonas pasiteirauti: 8 671 94 556.

(Siūlymo pateikimo data laikoma elektroninio laiško gavimo data)

LR Kultūros ministerijos informacija

Naujienos