Seimo nariai - apie Castelluccio spektaklį. Stenograma. I-II dalys

2012 10 03 Menų faktūra

aA

 

Vakar, spalio 2 d. LR Seimo nariai svarstė dvi rezoliucijas, pateiktas dėl spektaklio, kurio niekas nematė. Manome, kad šis svarstymas yra istorinis cenzūros ir požiūrio į meną aspektais. Pateikiame Seimo rytinio ir vakarinio posėdžių stenogramą.


I dalis

RYTINIS POSĖDIS

12.27 val.

Seimo rezoliucijos „Dėl spektaklio, niekinančio krikščionių simbolius" projektas Nr. XIP-4819, Seimo rezoliucijos „Dėl spektaklio, niekinančio krikščionių simbolius" projektas Nr. XIP-4824(2) (pateikimas)

Rezervinis 1 klausimas - Seimo rezoliucijos „Dėl spektaklio, niekinančio krikščionių simbolius" projektas Nr. XIP-4819. Pranešėjas - V. Žiemelis.

V. ŽIEMELIS (KPF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Aš salėje buvau, tik stovėjau tame kampe, jūs nepasižiūrėjote. Atsiprašau.

PIRMININKAS. Aš neturiu galimybės apžvelgti visą salę, kiekvieną kartą ieškodamas pranešėjo.

V. ŽIEMELIS (KPF). Tiek to. Ačiū, kad suteikėte žodį.

Visiems yra išdalyta rezoliucija. Ko gero, visi Seimo nariai yra gavę ne vieną kreipimąsi ir iš jaunų, ir iš pagyvenusių žmonių, kad negalima taikstytis, kad šį savaitgalį būtų rodomas, kaip teigiama, neregėto masto pasityčiojimas iš krikščionybės ir jos simbolių. Ant renesansinio Antonello da Messinos nutapyto „Pasaulio Išganytojo" portreto, kuriame pavaizduotas Kristaus veidas... Net nenoriu sakyti, kas bus daroma, nes jeigu su vieno iš jūsų tėvų, gyvo ar negyvo, portretu būtų taip elgiamasi (...), bet šiuo atveju taip elgiamasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atžvilgiu. Tokio spektaklio negalima nesustabdyti. Aš kviečiu ir siūlau pritarti šiam rezoliucijos projektui po pateikimo.

PIRMININKAS. Aš gerbiamuosius Seimo narius tik informuoju, kad yra įregistruota antroji, alternatyvi rezoliucija. Matyt, sutarkime taip: paklauskime vieno pranešėjo, tada aš pakviesiu į tribūna V. Aleknaitę-Abramikienę, jinai pateiks savo rezoliuciją. Vėl bus galima užduoti klausimus. Prašau, pone Žiemeli.

V. ŽIEMELIS (KPF). Atsiprašau, kada įregistruota alternatyvi? Gal pasiūlymai turi būti dėl rezoliucijos, o ne alternatyvi?

PIRMININKAS. Deja, bet ne mano valia. Yra įregistruota alternatyvi rezoliucija...

V. ŽIEMELIS (KPF). Aš klausiu pagal laiką. Aš sutinku, gal ten yra ir gerų dalykų, bet...

PIRMININKAS. Gerai. Išdalijimo laikas - 11. 57 val. Jūsų klausti nori šeši Seimo nariai. Kai užduosime visus klausimus, pakviesiu į tribūną ponią V. Aleknaitę-Abramikienę, jinai pateiks savo rezoliuciją, tada mes paklausime jos, o vėliau padarysime bendrą diskusiją ir apsispręsime, ką toliau darome su šiomis abejomis rezoliucijomis. A. Sysas. Nėra salėje. A. Dumbrava.

A. DUMBRAVA (TTF). Gerbiamasis pranešėjau, norėčiau jūsų paklausti, ar toks spektaklis neskatina supriešinimo tarp žmonių, ar tai nėra pasityčiojimas iš mūsų religijos, iš mūsų krikščionybės? Ir mūsų Konstitucijoje numatyta, kad mes negalime kažkaip interpretuoti tos religijos, ar tokie spektakliai yra tolerancijos pavyzdys? Ačiū.

V. ŽIEMELIS (KPF). Aš tolerancija to niekaip negalėčiau pavadinti ir nesuprantu, kaip tą galima daryti. Štai aš perskaitysiu vienos merginos, jaunos studentės, laišką: „Nesu kokia davatka, bet jauna studentė, ir rašau nuo savęs ir daugybės mane supančių žmonių. Mus, kaip žmones, tai labai žemina. Žemina mūsų įsitikinimus, mūsų orumą, verčia apraudoti abejotiną moralės padėtį Lietuvoje. Ar piliečių įsitikinimai, vertybės vis dar ginamos?" Ir ji kreipiasi į Seimo narius - ar jūs tą galite padaryti? Ir į Krikščionių partijos frakciją taip pat. Be abejonės, reikia sustabdyti šį procesą.

PIRMININKAS. E. Klumbys. Kortelę, matyt, reikėtų įdėti.

E. KLUMBYS (TTF). Gerbiamasis pranešėjau, aš suprantu, kad apskritai yra ištraukiamas iš gyvenimo konteksto vienas reiškinys ir jisai yra vertinamas. Iš vienos pusės, ar jums neprimena tai tarybinių laikų, kai buvo smerkiama A. Solženicyno kūryba jos net neskaičius, čia juk lygiai tas pats? Seimo nariams teikiama rezoliucija, net nemačius spektaklio (galbūt uždarai), ir ar jums neatrodo, kad šitie įvykiai, kurie vyksta pasaulyje... Aš jums priminsiu, kas dabar vyksta su musulmonų nekaltybe, irgi pažeidžiami religiniai jausmai, tas, kas vyksta su, aš nenoriu lietuviškai pasakyti, vienos grupės Maskvoje spektaklių cerkvėje...

PIRMININKAS. Laikas!

E. KLUMBYS (TTF). Ar jums neatrodo, kad reikėtų priimti daug rimtesnę rezoliuciją, kalbančią apskritai apie religinių jausmų įžeidimą?

PIRMININKAS. Laikas!

V. ŽIEMELIS (KPF). Aš sutinku, gerbiamasis kolega, kad galima ir platesnę. Bet šiuo atveju aš reaguoju į konkrečią situaciją. Jeigu sakote, kad niekas nematė, atsidarykite youtube ir jūs galėsite pasižiūrėti šį spektaklį. Gerbiamasis kolega, aš sutinku, kad turi būti nepažeidžiami ir musulmonų, ir kitų tikėjimų religiniai veiksmai, be abejonės. Bet šiandien aš reaguoju į šią situaciją ir reaguosiu visą laiką. Štai prieš keletą dienų, t. y. rugsėjo 5 d., aš kreipiausi į Izraelio vyriausybę dėl krikščionių vienuolyno, Latruno vienuolyno, išniekinimo. Taip pat analogiškas, panašus atvejis, kaip buvo žeminamas Jėzaus Kristaus vardas. Aš kreipiausi į Izraelio vyriausybę ir iš ambasados per keletą dienų gavau atsakymą. Izraelio ambasada atsiuntė Lietuvai atsiprašymą Izraelio vyriausybės vardu. Jie teigia, kad šį įvykį kuo skubiausiai ištirs. Jie reagavo labai greitai, o mes leidžiame tokius dalykus daryti Lietuvoje.

PIRMININKAS. R. J. Dagys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiamasis kolega, ar jūs nemanytumėte, kad šitos rezoliucijos turinys turėtų būti Seimo moralinis nusistatymas ir nuostata, susijusi su konstitucine teise, kuri įpareigoja gerbti kitų pasaulėžiūras? Tai yra mūsų Konstitucijos priedermė. O tie vertinimai, politiniai vertinimai, turėtų būti pačių institucijų reikalas, kaip jos pačios įvertina savo veiksmus.

V. ŽIEMELIS (KPF). Aš sutinku, bet galima pasirinkti ir vieną, ir kitą variantą. Tačiau moraliniu aspektu jau kalbėjo mūsų hierarchai ir Vilniaus vyskupijos vadovai tai pasakė. Jeigu Seimas apsiribos vien tik tuo, man atrodo, vien tik to bus per mažai. Aš priimu bet kokį sprendimą, bet būtina sureaguoti į šį galbūt... tai yra ne galbūt, o tikrai būsimo spektaklio demonstravimą, jeigu (...) nieko nedarysime.

PIRMININKAS. J. Sabatauskas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Gerbiamasis kolega, jūs siūlote rezoliucijoje kištis tiesiogiai Vyriausybei ir uždrausti rodyti spektaklį. Kitaip sakant, Seimas imasi vaidmens, kuris pagal Konstituciją jam nepriklauso. Tai vienas dalykas. Iš kitos pusės, ar Vyriausybė gali leisti ar neleisti rodyti spektaklį, vienokį ar kitokį. Juo labiau yra Nacionalinio dramos teatro išplatintas laiškas dėl šio spektaklio ir aš noriu pacituoti. Citata iš to laiško. „Monsinjoras d´Ornellas, Reno miesto arkivyskupas, matęs spektaklį Reno mieste, Prancūzijoje, išplatino pranešimą apie jį Lurdo vyskupų susirinkimo dalyviams, kuriame arkivyskupas analizuoja spektaklį, pagrindžia savo argumentus: „Akivaizdu, kad šiame spektaklyje nėra...

PIRMININKAS. Laikas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). ...kristianofobijos. Bet kas yra? Jame yra provokuojanti režisūra."

V. ŽIEMELIS (KPF). Atsiprašau, jūsų laikas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jame analizuojami santykiai...

PIRMININKAS. Juliau, laikas! Minutė klausimui.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). ...tėvo ir sūnaus. Gerbiamasis kolega, kaip jūs manote, čia su valdžių atskyrimo principu ir?..

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, klausti yra skirta minutė. Nuomonė - už, nuomonė - prieš.

V. ŽIEMELIS (KPF). Mielasis kolega, tai vieno iš arkivyskupų nuomonė, tačiau ne visos Katalikų bažnyčios. Aišku, yra visokių nuomonių ir tarp... Atsiprašau, bet tai yra vieno iš arkivyskupų nuomonė.

PIRMININKAS. Nediskutuokite tarpusavyje.

V. ŽIEMELIS (KPF). O dėl valdžių pasidalinimo principo, tai yra ne pirmas atvejis, kai mes siūlome Vyriausybei padaryti vieną ar kitą darbą. Mielasis Juliau, jūs puikiai tai žinote, ir čia nėra kišimasis į kitos valdžios sritį, tai yra pasiūlymas. Savaime suprantama, kad Vyriausybė gali to ir nedaryti.

PIRMININKAS. M. A. Pavilionienė.

M. A. PAVILIONIENĖ (LSDPF). Labai ačiū. Gerbiamasis pranešėjau, ar savo rezoliucija jūs norite grąžinti į Lietuvą meno cenzūravimą, kaip tai buvo daroma hitlerizmo ir sovietizmo laikais? Ar jūs nežinote to, kad demokratinėje valstybėje laisvo menininko saviraiškos niekas nedraudžia, o atvirkščiai - į menininko saviraišką gilinamasi ir ją mėginama suvokti? Ačiū.

V. ŽIEMELIS (KPF). Tačiau jo saviraiška neturi pažeisti mūsų krikščionių Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo. Šiuo atveju dar paskaitysiu tos merginos, kurios laišką citavau, jaunos krikščionės, kuri nėra davatka... Ji taip pasakė: esu tikra... Pagalvokite, tai irgi gali būti žmonių teisių pažeidimas. „Esu tikra, niekada nebūtų išdrįsta parodyti ką nors niekinančio gėjaus, tai būtų nedovanotina tolerancija... Ir per tą pačią sekundę mes būtume suvalgyti tos pačios Europos." Ir tai yra, atsiprašau, ne nesąmonė.

PIRMININKAS. Ačiū pranešėjui. Kviečiu į tribūną ponią V. Aleknaitę-Abramikienę pateikti kitos, alternatyvios, rezoliucijos projektą. Norintys klausti irgi galite užsiregistruoti. Prašom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, gerbiamieji kolegos, aš atėjau į šią tribūną nešina plakatu, kurį norėčiau jums pademonstruoti. Jo autoriai yra Lietuvos intelektualai. Plakatas yra labai taikus, nieko neįžeidžiantis. Jame klausiama, ar mano mamos veidas taip pat yra tavo sąraše? Priekyje sėdinti figūra - tai spektaklio, kurį ketinama Lietuvoje rodyti, režisierius. Jis laiko rankose išmatomis jau suterštą Jėzaus portretą. Ir klausiame mes, kiekvienas Lietuvos ir pasaulio pilietis: ponas režisieriau, ar mano mama taip pat stovi eilėje tam, kad būtų apdergta jūsų meninės saviraiškos?

Mielieji kolegos, aš ne todėl teikiau alternatyvą V. Žiemelio rezoliucijai, kad nepritarčiau jo, kaip piliečio ir kaip politiko, veiksmui moraline prasme. Aš tik nepritariu kitkam. Nemanau, kad mes turime uždrausti, kadangi neįmanoma uždrausti pūti, neįmanoma uždrausti degraduoti, jeigu kas nors yra apsisprendęs tą daryti. Neįmanoma uždrausti netgi žudyti, jeigu nėra jėgos, kuri nesulaiko žudiko rankos. Tačiau Seimas, kaip tautos išrinkta atstovybė, visuomet turi teisę pareikšti savo moralinę, pilietinę poziciją.

Todėl mano rezoliucijos variante nėra kreipimosi į Vyriausybę siūlant uždrausti šį spektaklį, bet aš norėčiau, kad Seimas pakviestų Lietuvos visuomenę, visus padorius Lietuvos žmones boikotuoti šį spektaklį. Boikotuoti ne vien todėl, kad tai yra atskiras, daugelį Europos visuomenių jau papiktinęs reiškinys. Aš priminsiu jums, apie šį spektaklį neigiamai rašė netgi Anglijos kraštutinių kairiųjų laikraštis „Guardian". Galima sakyti, Anglijos komunistuojantys žurnalistai pasisakė prieš ne todėl, kad jie garbingų Jėzaus atvaizdą savo kambarėliuose, o todėl, kad jie įžvelgė čia religijos laisvės pažeidimą ir žmonių skaldymą. Prieš šį spektaklį protestavo žmonės Prancūzijoje. Kodėl? Todėl, kad maži vaikai, mokyklinukai ir mažesni vaikai, atėjo į šį spektaklį nešini kuprinukėmis...

PIRMININKAS. Laikas.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). (Palaukite, pone.) ...kuriose buvo mėšlas, išmatos. Ir tie vaikai mėtė, nieko nesuprasdami, į Jėzaus portretą išmatas. Kas tai, ponai? Aš galiu atsakyti. Tai yra kultūrinė pedofilija, nes nieko nesuvokiančiam vaikui į rankas duodamas dvokiantis mėšlas tam, kad jis atliktų šventvagiškus veiksmus.

Todėl aš pabrėžiu savo rezoliucijos variante, jog Lietuvos Respublikos kultūros ministras asmeniškai bus atsakingas ir prisiims visas moralines ir teisines pasekmes, jeigu įvyks tai, ką draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis, o jis draudžia kurstyti rasinę, religinę, socialinę neapykantą. Manau, jog šis spektaklis, kaip ir Italijoje, kaip ir Prancūzijoje, kaip ir Didžiojoje Britanijoje, skaldys Lietuvos visuomenę, ragins Lietuvos visuomenę nepasitikėti Europa, kas yra labai blogai, nes mes esame Europos dalis ir mūsų teisė yra kovoti už Europą, kad barbarai jos nesutryptų. Aš kreipiuosi į visus Europos barbarus. Modernieji XXI amžiaus barbarai, šalin rankas nuo Jėzaus paveikslo. Ačiū. (Balsai salėje)

Verkti, ponia Marija, teks jums, tik šiek tiek vėliau.

PIRMININKAS. Klausia R. J. Dagys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Gerbiamoji pranešėja, ar nemanote, kad šitokiu tiesiog nepagarbos veiksmu, kai dalyvauja institucija, finansuojama iš valstybės biudžeto, iš esmės pažeidžiamos ir katalikų bendruomenės teisės bendrąja prasme, nes ne tik skatinama nesantaika, bet tai yra ir jų įsitikinimų negerbimas, tai yra fundamentinė Europos Sąjungos teisė?

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Į jūsų klausimą galiu atsakyti trumpai taip, bet aš įžvelgiu čia dar blogesnį dalyką. Aš įsivaizduoju, jog galėtų būti žeminama kažkas, ko aš nemėgstu ir kam nepritariu. Prisiminkime B. Obamą, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą. Kai tik Jungtinėse Valstijose buvo pademonstruotas filmas, įžeidžiantis musulmonų jausmus, jis atsiprašė, nes negalima įžeidinėti jokios grupės jausmų. Tai neturi reikšmės, Konstitucija to neleidžia. Ir aš dar kartą klausiu menininkų. Ponai menininkai, jeigu mūsų kultūros ministras yra toks laisvamaniškas žmogus, tai gal pabandykite atlikti tokį performansą - pietaujančiam kultūros ministrui prišlapinkite į lėkštę ir pasakykite, kad tai yra jūsų meninė saviraiška. Pažiūrėsime, ar jam tai patiks.

PIRMININKAS. A. Baukutė.

A. BAUKUTĖ (MSG). Dėkui, posėdžio pirmininke. Gerbiamoji kolege, tikrai sutinku su jūsų išsakytomis mintimis, juolab kad vakar per vieną iš radijų girdėjau, kad yra diskriminuojami katalikai. Kai yra paliečiama viena seksualinė mažuma, ji cypia, rėkia ir kalba, kad ji yra pažeidžiama. Kad yra negirdimumas ir nepagarba tų, kurie užaugo šioje žemėje, mes tokį įgijome iš prosenelių auklėjimą, tai aš tikrai lenkiu galvą ir tik stiprybės jums, einant šiuo gynybos keliu.

Bet mano klausimas būtų konkrečiai. Ką ši rezoliucija su gerbiamojo Vidmanto pagalba duos, kokių rezultatų duos konkrečiai? Ar diskusijų daugiau įvyks? Ar paskatins įstatymo vieną ar kitą pataisą? Kokios bus rezoliucijos pasekmės?

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Pirmiausia noriu palinkėti sėkmės mums visiems ginant savo žmogiškąjį orumą. Čia mes giname taip pat ir savo, kaip Lietuvos piliečių, žmogiškąjį orumą.

Kitas dalykas, jeigu Lietuvoje būtų skatinama susidoroti su kokia nors seksualine mažuma, jeigu būtų tie žmonės drabstomi mėšlu, tai patikėkite, aš, katalikė, kuri nepritarė gėjų santykiams, pirmoji ateičiau ir atsistočiau į jų gretą. O dėl rezoliucijų ir jų pasekmių, tai manyčiau, jog, priėmus pono V. Žiemelio rezoliuciją, būtų galima įžvelgti tam tikros cenzūros reikalavimą. Tuo tarpu mano rezoliucijos variantas yra grynai moralinio ir pilietinio pobūdžio, jis jokia cenzūra net nekvepia. Jis tiesiog parodytų, kad mes dar esame žmonės ir per šią rinkimų kampaniją nepraradome žmogiškų bruožų ir žmogiškojo veido.

PIRMININKAS. M. A. Pavilionienė.

M. A. PAVILIONIENĖ (LSDPF). Labai ačiū. Ar buvusi subtili menininkė yra įsigilinusi į spektaklio siužetą, kuriame pasakojama apie mirštantį žmogų, o tai reiškia - irstantį kūną, kuris jau nekontroliuoja savo funkcijų? Mirtis, irimas, išmatos ir tikėjimas yra gyvenimo priešybės. O, kaip aš suprantu, elegantiška ponia šito priimti negali.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Miela Aušrine, tikrai miela drauge. Gaila, kad mes sėdime ne vienoje parlamento pusėje, nes jūsų atkaklumas ir nuoseklumas būtų naudingas mūsų krikščioniškai bendruomenei, jeigu jūs jai priklausytute. Aš atėjau į Seimą šiandien ne visai gražiai apsirengusi, tiesiai nuo motinos lovos. Jis serga labai sunkia mirtina liga, vakar jai buvo atlikta operacija. Aš žinau, kas yra senatvė, ir išmatas man teko, atleiskite, valyti. Bet taip pat aš žinau, kad Dievas yra galingas ir jis gelbsti net tuos, kuriuos kažkas bandė pasmerkti mirčiai. Ir aš žinau, kad mano mama gyvens. Aš tikrai gana daug žinau apie senatvę ir apie jos kančias. Bet jeigu menininkai nieko kito neranda šiame pasaulyje, išskyrus išmatas, man kyla klausimas - kodėl jie vis dar gyvi ir ar jie yra gyvi? Galbūt jau jie seniai supuvę ir vaikšto kaip šmėklos po šią žemę? Ar menas tikrai vertas tik to, kad išmatos būtų jo pagrindinė medžiaga? Pažiūrėkime į didžiuosius meno kūrinius, apie ką jie buvo, ką jie skleidė. Taip, aš esu menininkė, bet niekada nepasisakiau ir nepasisakysiu už destrukciją. O apie šį spektaklį, kadangi aš skaitau keliomis užsienio kalbomis, esu pakankamai skaičiusi, turėjau galimybę, ir savo nuomonę iš anksto turiu. Aš negaliu sutikti su kultūrine pedofilija, tikrai.

PIRMININKAS. J. Dautartas.

J. DAUTARTAS (TS-LKDF). Iš tikrųjų turiu pasakyti, kad mes turime reaguoti dėl paprasčiausio dalyko, kad tai yra skaldantis visuomenę dalykas. Noriu pasakyti, kad palaikysiu mūsų Vilijos su kolegomis parengtą tekstą, o ne V. Žiemelio, nes manau, kad V. Žiemelio lūpomis (atleisk, Vidmantai, tavo katalikiškumu aš nė kiek neabejoju), bet atleisk, rudens motyvai čia aiškiai veikia, kaip ir dėl atominės elektrinės referendumo. Todėl aš ir noriu jūsų paklausti. Vis dėlto mes tikrai neturime teisės cenzūruoti, bet ar mes turime teisę numatyti atsakomybę tiems, kurie šį spektaklį atvežė į Lietuvą?

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Žinote, aš labai norėčiau, visada norėjau, kad lietuviai pasitikėtų Europa. Nuo pat savo politinės veiklos pradžios aš priklausiau delegacijai ryšiams su Europos Sąjunga. Europa yra mano motina. Aš slaugau savo motiną ir aš noriu, kad Europa taip pat gyvuotų, kad nesirgtų piktybinėmis ligomis. Tai aš dėl to čia dar esu ir būsiu, tikiuosi.

PIRMININKAS. V. Žiemelis.

V. ŽIEMELIS (KPF). Gerbiamoji Vilija, visų pirma atsakau Juliui, jeigu tik sustabdote spektaklius, iš karto atsiimu rezoliuciją ir man nereikia jokios autorystės. Juliau, geriau nekalbėk.

Kitas dalykas. Labai gerai pasakė Rimantas ir jūs pasakėte - tai skaldys visuomenę. Bet juk Nacionalinis teatras finansuojamas iš valstybės, iš mūsų pinigų, tai kodėl jis turi mums rodyti tai, kas žeidžia mūsų visą krikščionišką visuomenę, o mes tik parodome, tik pareiškimu pareiškiame? Ar mes neturime teisės savo visuomenei rodyti tą, ko nori mūsų visuomenės dauguma?

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Supratau, Vidmantai, jūsų klausimą. Gyvenime yra labai daug blogybių, ir politikui dažnai gali kilti pagunda tiesiog viską nukirsti, uždrausti, nubausti. Bet aš manau, kad moralinę poziciją prieš agresiją geriau išreikšti ne agresyviais būdais, o oriais, nes, matote, uždraudimas yra represijos forma. Mes dabar patiriame nuolatines represijas, nes į Lietuvą nuolat vežamos visokios destruktyvios žvaigždės. Juk tai yra tam tikra sistema! Negi jūs nematote? Ir tai yra agresija prieš mūsų mažą tautą, prieš jos kultūrinę savimonę, kuri ir taip yra pažeista. Todėl aš stoviu tų intelektualų pusėje, kurie šią nuostabiai orų paveikslą, šį plakatą išleido. Ar ir mano mamos veidas stovi tavo eilėje? Tegul kiekvienas, kuris tą daro, pagalvoja, kad jis turi savo mamą. Ar jis norėtų, kad jo mamos veidas atsidurtų Jėzaus veido vietoje? Čia prasideda ta tikroji žmogiškoji chemija. Aš manau, kad Arkivyskupo J. Matulaičio, kurio metines šiemet minime, siekis įveikti blogį gerumu, jo šūkis yra labai geras patarimas. Tai labai sunku, bet turbūt tai vienintelis tikras kelias, jeigu mes norime tapti visuomene, tauta, pilietine tauta.

PIRMININKAS. R. Baškienė.

R. BAŠKIENĖ (MSG). Labai ačiū, mieloji kolege, jūs kviečiate žmones boikotuoti šį spektaklį.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Taip.

R. BAŠKIENĖ (MSG). Aš manau, iniciatoriai to tik ir laukia: supriešinti mūsų visuomenę, sulaukti kiek įmanoma daugiau dėmesio ir pasimėgauti visu šituo. Ačiū už parengtą rezoliucijos tekstą, bet ar iš esmės nemanote galbūt abu tuos tekstus sujungti? Ar galima juos sujungti, kad išeitų rimta rezoliucija, duodanti tikrai rimą rezultatą?

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamoji kolege, Seimas balsavimu apsispręs, ar pasirinkti kurį nors variantą, ar sudaryti redakcinę grupę. Čia viskas jūsų valioje. Tačiau jūs esate visiškai teisi, kai sakote, kad tokiu būdu siekiama reklamos. Taip, reklamos siekiama labai įvairiais būdais. Ir jūs puikiai žinote, kad net tarp mūsų politikų yra tokių, kurie reklamos siekia nesudėtingais būdais. Jeigu aš dabar atlikčiau striptizo seansą, tai irgi turėčiau labai gerą reklamą, mane parodytų turbūt viso pasaulio televizijos, reikėtų tik man dabar tai padaryti. Bet ar mes turime visiškai sugyvulėti šitoj perkamų ir parduodamų žmonių visuomenėje, šitoj civilizacijoje, kurioje mes gyvename? Ne. Juk ši civilizacija yra mūsų motina ir mes turime jai padėti.

PIRMININKAS. 10 minučių klausimams baigėsi.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Todėl aš norėčiau jai padėti neuždrausdama, bet kviesdama. Ir jeigu kas nors iš šito kreipimosi darysis reklamą, ką gi, jis...

PIRMININKAS. Gerai.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). ...taip sakant, pats save pasmerkia. Yra gi tokie žodžiai...

PIRMININKAS. Gerbiamoji, Vilija!

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). ...būtų geriau jam užsidėti girnapusę ant kaklo...

PIRMININKAS. 10 minučių klausimams baigėsi.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). ...ir nusiskandinti, negu daryti tai ir tai, ir tai. Jūs žinote tuos žodžius.

PIRMININKAS. Dėkui pranešėjai. 12 minučių. 10 minučių, skirtų šiam klausimui, baigėsi. Ačiū pranešėjai. Dabar turime sutarti, ką darome toliau. (Balsai salėje) Viskas jau, bus dar galimybių. Žiūrėkite, yra dvi rezoliucijos, dvi. Kokie dabar galimi sprendimai? Tuoj, minutę. Pasitarkime, kokie galimi sprendimai. Galime sudaryti redakcinę komisiją ir pabandyti po pietų pateikti naują rezoliuciją. Vienas sprendimas.

Galima balsuoti alternatyviai. (Balsai salėje) Klausykite, aš pavargau nuo sąmokslų teorijų, ypač rinkimų laikotarpiu. Siūlau labai ramiai ir žmoniškai. Yra du variantai, galimi du variantai. Galima taip. V. Žiemelis.

V. ŽIEMELIS (KPF). Ačiū. Aš siūlau, kad būtų kokia nors, nesvarbu... Svarbu turinys, bet turi būti viena rezoliucija, neturi būti jokios konfrontacijos. Aš siūlau sudaryti redakcinę grupę ir priimti bendrą rezoliuciją. Aišku, kad nereikia nieko daryti, dėl tokio dalyko, be abejonės, mes turime rasti bendrą sutarimą.

PIRMININKAS. Kaip norite. Aš galiu elgtis taip, kaip sako E. Klumbys, t. y. pradėti pirmą rezoliuciją, pabaigiam, paskui - antrą rezoliuciją, pabaigiam ir tada sprendžiame. Gerai. Jeigu jūs norite pagal Statutą, man tik gaila valstybės kontrolierės ir finansų ministrės laiko. (Balsai salėje) Gerai. R. J. Dagys. Prašom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Aš, kaip vienas iš autorių antros rezoliucijos, manau, reikėtų atsiliepti į gerbiamojo V. Žiemelio siūlymą ir mes galime suredaguoti rezoliucijos tekstą ir nesipriešinti čia balsuodami.

PIRMININKAS. Siūlymas nuskambėjo, aš manau, jis protingas. Sutinka ir vieni autoriai, ir antri autoriai. (Balsai salėje) Dėl vedimo tvarkos E. Klumbys.

E. KLUMBYS (TTF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, gerai, ir vienas, ir kitas sutinka. Ir vienas, ir kitas pradėjo šią procedūrą - užregistravo, įvyko pateikimas. Toliau pagal Statutą turi būti svarstymas ir po svarstymo turi būti apsispręsta, kas bus daroma su šia rezoliucija. Aš manau, kad dabar turi įvykti svarstymas ir po svarstymo mes spręsime, ar sujungti, ar sudaryti redakcinę komisiją ir t. t. Prašau laikytis Statuto.

PIRMININKAS. Galėtume padaryti paprasčiau. Tokiu atveju aš daryčiau šio klausimo nagrinėjimo pertrauką, grįžčiau į rytinę darbotvarkę, o vėliau grįžtume prie šios diskusijos, nes yra atvykusi ir valstybės kontrolierė, ir finansų ministrė. Pateiktume klausimą Nr. XIP-4211, o kai baigsime nagrinėti šį klausimą, tada grįžtume į svarstymo stadiją prie šių dviejų rezoliucijų. Gerai? (Balsai salėje) Prie svarstymo, be abejo.

 

VAKARINIS POSĖDIS

15.03 val.

Seimo rezoliucijos „Dėl spektaklio, niekinančio krikščionių simbolius" projektas Nr. XIP-4819, Seimo rezoliucijos „Dėl spektaklio, niekinančio krikščionių simbolius" projektas Nr. XIP-4824(2) (svarstymas)

Gerbiamieji kolegos, kol kas 51 Seimo narys. Primenu darbo tvarką. Ta darbotvarkė, kuri buvo mūsų patvirtinta, pasistumia žemyn arba vakarop. Šiuo metu imsimės rezoliucijos arba, tiksliau, tos rezoliucijos nagrinėjimo dalies, kai vyksta diskusija. Dar konkrečiau, tai yra Statuto 183 straipsnis „Rezoliucijos projekto pateikimas ir svarstymas". Pateikimas buvo, dabar svarstymas. „Svarstymo metu kalba ir į klausimus atsako rezoliucijos projekto iniciatorių atstovas, o po to bendra tvarka vyksta diskusija." Taigi diskusijoje užsirašė šeši Seimo nariai, bet kol kas, minutėlę, kai ką nori paaiškinti kolega E. Klumbys.

Kolegos, dėmesio! Paklausome.

E. KLUMBYS (TTF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, mes turime dvi rezoliucijas. Kai kurie esame užsirašę kalbėti dėl abiejų rezoliucijų. Tai gal būtų galima sutarti taip, kad tas, kuris kalbės, gali kalbėti, turi teisę kalbėti iki 10 minučių dėl abiejų rezoliucijų... (Balsai salėje) Negi du kartus eisime po penkias minutes? Aš neišnaudosiu dukart po penkias, aš tikrai baigsiu anksčiau. Kad manęs nereikėtų nutraukti ir kad antrą kartą neičiau, štai toks mano pasiūlymas.

PIRMININKAS. Kolegos, iš tikro čia yra racionalus pasiūlymas, patinka tai kam ar nepatinka. Jeigu kalbama dėl dviejų rezoliucijų, aišku, kad turi būti dviguba laiko porcija. Aš tikiuosi, kad kolegos bus sąmoningi, kalbės taupiai ir į tašką arba į tikslą, ir sutaupys. (Balsas salėje) Apie esmę, teisingai, kaip kolega pataria.

Taigi užsirašė šeši Seimo nariai. Pirmasis kaip tik yra E. Klumbys, ir aš jį noriu klausti. Jūs norite kalbėti dėl abiejų rezoliucijų? Tada septynios minutės. Prašom.

E. KLUMBYS (TTF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų mes pagaliau Seime svarstome fundamentalius vertybinius klausimus. Nedažnai būna tokie dalykai, bet mes iš tikrųjų per paskutinį posėdį prieš balsavimą dėl naujojo Seimo imamės fundamentalių vertybinių dalykų. Aš noriu pradėti nuo to, ką pasakė vienos iš rezoliucijų autorė gerbiamoji Vilija, - ar galima pasitikėti Europa? Aš sakau - ne. Negalima ja pasitikėti, nes tai yra pūvanti pasaulio dalis, net nesugebėjusi įrašyti į Konstituciją krikščioniškų vertybių.

Pažiūrėkite, kaip savo tikėjimą gina musulmonai ir kas dedasi Europoje su krikščioniškų vertybių gynimu. Čia yra fundamentalus dalykas, išsiskyrimas, požiūris vienų ir kitų. Aš manau, kad negalima tokiai solidžiai institucijai, kaip Seimas, išsakyti savo nuomonę dėl vieno ar kito spektaklio. Galbūt rytoj koks nors Rokiškio ar Joniškio teatras bandys parodyti kažkokį spektaklį, negi mes vėl pulsime priiminėti rezoliucijas?

Aš noriu priminti išvis apie religinių vertybių gynimą. Kaip jūs norite, kaip nenorite, negaliu nesustoti ties tuo, kas įvyko Maskvoje. Prie tos grupės, kuri prasideda raide „P", akcijos Maskvos Kristaus Prisikėlimo cerkvėje. Kas iš tikrųjų tai buvo? Tai iš tikrųjų buvo paniekinimas, tikėjimo paniekinimas, tai buvo šventovės, tikėjimo namų paniekinimas. Kokia buvo reakcija? Pas mus - nulis, visa Europa puolė ginti tų, kurios tai išniekino. Štai tų visų vertybių rezultatas.

Kaip reagavo tas pats Vakarų pasaulis, kai buvo parodyta musulmonų nekaltybė? Pasirodo, čia buvo kur kas didesnis dalykas negu krikščioniškų, nebūtinai katalikiškų. Ten buvo pravoslaviškų vertybių gynimas. Ar jis buvo? Nebuvo.

Mes iš tikrųjų šioje rezoliucijoje turėtume kalbėti apie visų krikščioniškų, musulmoniškų, žydiškų, pagaliau budizmo ir kitų vertybių gynimą, neleidimą tyčiotis iš jų. Tai būtų solidi valstybės institucijos parlamento pozicija. Štai dėl ko, aš manau, kad tokio tipo rezoliucijos mes neturėtume priimti, nors ir kaip tai būtų svarbu.

Dar vienas dalykas, ką mes turime padaryti mūsų sistemoje, teisinėje sistemoje, tai yra Baudžiamajame kodekse numatyti rimtą baudžiamąją atsakomybę už religinių jausmų, religinių maldos namų paniekinimą, tada viskas sustos į vietą, tada bus solidi mūsų parlamento reakcija. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Personaliai dėkoju kolegai E. Klumbiui, nes neišnaudojo viso numatyto laiko. Dabar R. Smetona. Prašom, kolega. Dėl abiejų rezoliucijų? Septynios minutės.

R. SMETONA (TTF). Gerbiamieji kolegos, manau, kad mes turėtume suprasti vieną svarbų dalyką - jie mus tikrina, jie nori žinoti, kiek šia pasirinkta kryptimi galima eiti. Vilniuje buvo rodomi išmėsinėti žmonių kūnai. Tokia mokslo ir meno sintezė, tokia saviraiška. Smalsuoliai ėjo, kai kas vedė savo vaikus pasižiūrėti. Taip buvo. Mūsų vietiniai kai kurie menininkai taip pat stengiasi neatsilikti nuo pažangiausių pasaulio tendencijų. Pavyzdžių neminėsiu, juos daugelis žino.

Šiuo projektu, apie kurį kalbame, ne rezoliucijos, o kultūros ir meno projektu, einama dar toliau, ir manau, kad profesionaliau ir išradingiau. Netgi mūsų valstybės pinigai tam skiriami. Bet manau, kad vis dėlto bandoma peržengti ribą. Todėl čia atvejis, kai, aš manau, vis dėlto parlamentas, tautos atstovai, turi pasakyti bent nuomonę apie šį per daug įžūlų tautos tradicijų, religijos, moralės ir dorovės normų išniekinimą, tiksliau, išžaginimą. Tenka apgailestauti, kad mūsų kultūros ministras tuo džiaugiasi ir didžiuojasi, kad gina šį „kultūros ir demokratijos" reiškinį. Gal negalėtume Prancūzijos Respublikos laikyti nedemokratiška. Betgi Paryžiuje, kaip tik Paryžiuje, į kurį komandiruojamas mūsų ministras ginti Lietuvos kultūros interesus, Paryžiuje piliečiai, Prancūzijos piliečiai sužlugdė šį spektaklį užimdami sceną. Geras pavyzdys.

Jeigu dar kam kyla abejonių dėl šio kūrinio vertės, aš siūlau internete peržiūrėti spektaklio vaizdo įrašus (labai lengva, labai nesunku, netgi čia sėdint, kas turi priėjimą) ir patiems įsitikinti, kiek jame, šiame kūrinyje, anot režisieriaus R. Castellucci, „vaiko gesto tyrumo arba nuoširdžios maldos". Tuomet gal nekils klausimų ir net abejonių.

Kadangi man iš anksto aišku, kad Vyriausybė ar premjeras nei galės, nei norės kaip nors paveikti šį procesą, kuris jau vyksta, manau, kad Seimo kreipimasis į visuomenę - bene vienintelis racionalus sprendimas, todėl pateiktas alternatyvus rezoliucijos variantas, manau, yra tinkamesnis. Aš siūlau pasirinkti iš dviejų būtent jį. Tačiau net jeigu rezoliucija nebūtų priimta ir jeigu spektaklis įvyktų, tegu į šią saviraišką žiūri tik tam tikros pakraipos žmonės, tegul jie mėgaujasi šiuo spektakliu, bet būtų labai gerai, kad sveiki, normalūs Lietuvos piliečiai, žmonės, aplenktų tą vietą. Manau, kad pats geriausias atsakas būtų paniekinanti tyla. Dėkoju už dėmesį.

PIRMININKAS. Dėkoju. Taip pat personaliai dėkoju už trumpą ir aiškią kalbą.

L. Dinius. Prašom, kolega, į tribūną. Ar dėl abiejų rezoliucijų? 7 minutės. Prašom.

L. DINIUS (LSF). Mielieji kolegos, iš tikrųjų suabejojau, ar eiti į šią tribūną, tačiau kalbėsiu trumpai, todėl ir ryžausi. Žinote, dėl vienos paprastos priežasties, nes, matyt, pats R. Castellucci galėtų dalyvauti ir stebėti spektaklį, kuris čia vyksta. Ir jis kai kuriais aspektais nėra jau toks prastas, ir kai kurie aktoriai neblogi, režisūra nebloga, tonas duotas neblogas. Vyniokime čia kaip norime, tačiau tam tikri tiksliniai, priešrinkiminiai dalykai yra siekiami labai profesionaliai, ir čia komplimentai turėtų būti gana nuoširdūs.

Įdomiausia yra tai, kad mes priimame ir gana tokiais kietais terminais kalbame iš esmės apie tai, ko, būkime sąžiningi, 99 % čia, salėje, sėdinčių nematėme, nežinome, apie ką kalbame. Kaip pasakė O. Koršunovas, vykstant automobiliu jis kalbėjo vienoje radijo laidoje, kurioje vyksta panašios diskusijos, ten, patikėkite, yra labai skirtingų nuomonių, jis pasakė labai paprastai: pirmiausia galbūt reikėtų pasižiūrėti. Matyt, jam yra tekę bendrauti su kolega režisieriumi, jo nuomonė yra galbūt labai netradicinėmis priemonėmis išreikšta, tačiau pats režisierius R. Castellucci yra giliai katalikiškas žmogus. Tą reikėtų žinoti ir įvertinti. Nepamaišytų, tarp kitko, kolegoms paskaityti ir Prancūzijos vyskupų laišką, kur yra visai kitaip žiūrima į tai, ką mes kalbame.

Žinote, turbūt Seimas neturi kitų problemų ir mes nelabai ką turime veikti, nes reikia aptarti spektaklį. Galbūt prie rezoliucijos reikėtų dar pasiūlyti įsteigti Seimo narių komisiją, kuri nustatys tam tikrus meninius kriterijus ir visus kitokius dalykus, kurie, matyt, ir būtų privalomi čia nustatinėti. Aš ironizuoju.

Todėl pasakysiu labai paprastai. Pats būdamas krikščionis, taip pat aš esu ir žydas. Aš labai gerbiu ir vertinu (sakau tą nuoširdžiai) senųjų baltų kultūrinį etnopalikimą, aš gerbiu ir myliu musulmonus ir labai myliu budistus. Todėl nematau jokios problemos ir nemanau, kad kokiais nors, nežinau, iš kurių laikų, daugelis mūsų primena, atėjusiais, metodais parlamentas, Lietuvos aukščiausioji politinė valdžia turėtų nusileisti į tokį kad ir priešrinkiminį laikotarpį. Todėl galima pasakyti ir šitaip: suprantantys supras, tikri krikščionys, jeigu jie tiki tą, išklausys jo pasakytus žodžius, kad reikėtų pasimelsti ir atleisti tiems, kurie nežino, ką daro, jeigu jiems taip atrodo, na, o fariziejai priims rezoliuciją.

PIRMININKAS. Ačiū. Taip pat dvigubai dėkoju. Dabar kolega R. J. Dagys. Abi rezoliucijos? 7 minutės.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Labai gerai, kad mes diskutuojame tokiu klausimu. Galų gale iš tikrųjų reikalinga diskusija, ir aš pritariu gerbiamajam E. Klumbiui, galbūt reikalinga daug platesnė diskusija ir platesnis Seimo vertinimas visų šitų dalykų. Bet mes dabar nagrinėjame atskirą atvejį, pro kurį vargu ar galime praeiti pro šalį, nes jeigu šitas renginys yra ne koks nors privatus renginys, kuriame žmonės reiškia savo nuomones, patys save finansuoja, patys ką nori, tą daro, galbūt Seimas čia nebūtinai turėtų nagrinėti tokius dalykus, nors gal ir nekenktų. Bet čia yra renginys, kurį remia valstybė mūsų mokesčių mokėtojų pinigais, ir norim ar nenorim mes prisiimame už tai atsakomybę ir turime išdėstyti savo požiūrį, ar tie pinigai, valstybės lėšos yra panaudojamos tam, kam iš tikrųjų reikia.

Ką tik kolega kalbėjo apie fariziejus, nors aš nesuprantu, matyt, jis nežino, apie ką kalba. Jis turbūt užmiršo, kad visos žmonių teisės, kurias sukūrėme Europos Sąjungoje, buvo padiktuotos krikščioniško orumo supratimo ir jos ateina iš orumo supratimo, o orumo supratime nėra pažeminimo kitiems ir įžeidinėjimo kitaip manantiems žmonėms, tai yra fundamentalus suvokimas. Taip, dabar visa tai mėginama suniveliuoti ir supaprastinti. Neseniai mes išgirdome žinią, kad Pasvalio savivaldybėje vaiko teisių kontrolierė... lygių teisių kontrolierė siūlo uždrausti mokyklose propaguoti krikščioniškas vertybes. Taip, tokia yra pozicija krikščioniškas vertybes propaguoti, kur Europos Sąjungos pagrindinės vertybės, kurias sukūrė Europos Sąjunga. Čia nėra taip paprasta, kaip jūs norite nupiešti. Ir tas išskirtinumas, leidimas daryti ką nori jau tampa protekcionizmu kitos pusės, kitos - mažumos pusės, kuriai leidžiama daryti ką nori ir negerbti kitų žmonių pasaulėžiūros.

Todėl mes turime išreikšti savo moralinį vertinimą šitos esamos situacijos. Čia nėra kokios nors cenzūros klausimas ir panašiai, bet pagarba tai yra visų pirma mūsų pagrindinė vertybė. Turbūt niekas nesakytų... pamėginkite kokį nors kūrinį fašistine tematika atspausdinti ir pastatyti spektaklį. Nesakytų, eikite jūs pirma pažiūrėkite, o paskui pasakykite, kad šito negalima daryti. Kolegos, apie ką jūs šnekate? Visiškai susipainiojote dėl pagrindinių vertybių, visiškai susipainiojote dėl žmonių teisių. Taip, kolegos socialdemokratai susipainiojo tiek, kad jie kovoja dėl lygių kvotų valstybės įmonėse, pone Sysai, bet nekovoja dėl lygių kvotų šeimoje, vyrų ir moterų lyčių lygybės. Grįžkite prie savo pagrindinių vertybių, ir jas ginkite visur nuosekliai. Čia tie žmonės, kurie nenorės, nesupras. Dar grįžtu, reikia įvertinti būtent moralines nuostatas, o institucijos, kurios panaudoja valstybės pinigus, turi prisiimti savo atsakomybę, nes tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, ir nemanau, kad katalikai, ar krikščionys, mokantys mokesčius, yra patenkinti tokiu mokesčių naudojimu. (Balsai salėje)

PIRMININKAS. Ačiū. Prašom netriukšmauti! Kolega Sabatauskai! Dabar K. Daukšys. (Balsai salėje) Ne ta frakcija, ir niekas neįgaliojo tamstos už jį kalbėti. M. A. Pavilionienė. Prašom. Profesore, tamstai tas pats klausimas - apie abi rezoliucijas. Nesvarbu. 7 minutės.

M. A. PAVILIONIENĖ (LSDPF). Labai ačiū. Lietuvos valstybė yra demokratinė šalis. Joje menas nėra cenzūruojamas, kaip tai buvo daroma A. Hitlerio, J. Stalino, L. Brežnevo laikais. Demokratinė Lietuva pripažįsta laisvo kūrėjo minčių raišką ir kūrėjo interpretacijų laisvę. Menininkas raiškos formomis turi teisę šokiruoti žiūrovą, kaip tai yra daroma absurdo teatre, kad žiūrovas prabustų ir vaduotųsi iš dogmų, kaustančių jo smegenis. Menas, gerbiamasis Dagy, negali būti vertinamas iš moralės pozicijų, nes menas nėra moralės sritis, menas yra estetikos sritis ir tikrai ne politikos sritis ir ne policinio režimo dalis.

Jei, gerbiamieji kolegos, priimsite teikiamas rezoliucijas, siekdami uždrausti tarptautinio festivalio renginį, sukelsite tarptautinį skandalą, kurį vėl teks gesinti Prezidentei. Jeigu pritarsite pateiktoms rezoliucijoms, įeisite į Lietuvos parlamentinę istoriją kaip religinio fundamentalizmo atstovai. Klūpokite prie religinių simbolių savo namuose ir bažnyčioje, tačiau jūs neturite jokios teisės diktuoti visuomenei arba drausti visuomenei, kuri sudaryta ir iš netikinčių žmonių, pažinti meno įvairovę ir įvairias meninės raiškos formas. Kultūros istorija žino daug atvejų, kai menininkai buvo traukiami į teismą už savo kūrinius. Štai G. Floberas už „Ponią Bovari", Š. Bodleras už „Blogio gėles", V. Vitmenas už „Žolės lapus". D. D. Selendžerio romaną „Rugiuose prie bedugnės" buvo draudžiama priimti į bibliotekas. Kur šiandien šie draudėjai ir teisėjai? Išnyko kaip dulkės, jų vardų niekas neprisimena. Tačiau minėti rašytojai yra pripažinti klasikai ir jie tokie išliks amžiams kultūros istorijoje.

Prašau jūsų nepritarti abiem rezoliucijom ir nedaryti Lietuvai tarptautinės neišprusimo ir fundamentalizmo gėdos. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Visi, kurie buvo iš anksto užsirašę, kalbėjo. Dabar mes turėtume apsispręsti. Yra pateikti du rezoliucijos projektai. Siūlyčiau rinktis rezoliucijų sujungimą. Bet jeigu kas mano, kad jos turėtų atskirai būti nagrinėjamos, tai kita kalba. Ar sutinkame, kad būtų sujungtos? Tai ar dabar dėl to dar reikia kalbėti, ar galime be balsavimo sutarti, kad sujungiame ir atiduodame redaguoti? (Balsai salėje) Sujungti ir atiduoti redaguoti, o kas nesutinka su tuo, tas balsuoja prieš. Dar kolega R. Smetona. Prašom.

R. SMETONA (TTF). Aš siūlau šiek tiek kitaip. Aš siūlau dėl dviejų alternatyvių rezoliucijų projektų balsuoti, pasirinkti vieną ir ją priimti. Čia atidėti dar po savaitės, po mėnesio jokios prasmės. Ką reiškia sujungti? Antrojoje rezoliucijoje pakartotas visas tekstas, kuris yra pirmojoje. Kas pasisakys už tai, kad Vyriausybė turi prisiimti atsakomybę ir veikti, balsuos už pirmąjį variantą, kas manys, kad pakanka į visuomenę apeliuoti, tas balsuos už antrąjį, ir viskas. Nėra čia ko junginėti ir daryti...

PIRMININKAS. Ačiū. Kolegos, tada aš siūlau vis dėlto alternatyvų balsavimą: ar jungiame ir atiduodame redaguoti? ar balsuojame dėl vienos ar kitos rezoliucijos? Jeigu pasirenkame pirmąjį mano siūlytą variantą, klausimas baigtas. Jeigu nepasirenkame, tada apsisprendžiame dėl to, kaip siūlė kolega R. Smetona. Tai būtų antrasis balsavimas. O pirmasis... Darykime demokratiškai, yra, sakyčiau, šviesesnių minčių. Prašom pasiruošti. Kolegos, dėmesio! Registruojamės ir balsuojame, ar sujungiame rezoliucijas ir atiduodame redaguoti, o paskui jau grupė. O alternatyva yra atskirai priimti kiekvieną iš rezoliucijų, ten tada būtų du balavimai. Mygtukas „už" - sujungti, mygtukas „prieš" - atskirai nagrinėti. Ar aišku? Prašom balsuoti.

Užsiregistravo 56 Seimo nariai, balsavo 53 Seimo nariai: už - 36, prieš - 17. Sujungiame ir atiduodame redaguoti.

Kolegos, dabar susitarėme, kad galbūt nuo kiekvienos frakcijos ar reikia proporcingumo kokio nors? Nuo kiekvienos frakcijos? Tada dėl skaičių susitarkime. 9. Užteks? 9. Gerai. Čia pagal proporcijas paskui bus pasakyta. Prašom Sekretoriatui pateikti pavardes. O dabar kolega P. Gražulis nori repliką pasakyti. Prašom.

P. GRAŽULIS (TTF). Gerbiamieji Seimo nariai, va ką reiškia visiškas toleravimas blogio, kuris tiesiog įtvirtintas mūsų Konstitucijoje. Tas gėris, kurį mes turėtume stengtis apginti Konstitucijoje... Buvau užregistravęs įstatymo pataisą, kad nuostatų, vertybių, kurios yra įtvirtintos Konstitucijoje, kad jų niekinimas yra draudžiamas įstatymu ir už tai taikomos nuobaudos. Bet, deja, Seimas neapsisprendė ir nepalaikė šitų nuostatų. O ką padės šita rezoliucija? Mes išsakysime tik savo požiūrį, ar Vyriausybę apkaltinsime, ar ką? Bet iš tikrųjų tai nieko nekeičia. Aš manau, kad tikrai reikia daug gilesnio požiūrio į šiuos procesus, kurie vyksta Lietuvoje. Jūs pamąstykite, jeigu būtų vykęs kažkoks gėjų festivalis ar kas ir būtų šitaip pasielgta, koks būtų Europos Sąjungos triukšmas. O dabar tikrai mes esame krikščioniškas kraštas, ir šitaip išniekinamas Kristus, ir visiška tyla, tik rezoliucija. Aš manau, kad tikrai Seimas turėtų turėti politinės valios priimti rimtus įstatymus ir kad nebūtų kurstoma tautinė ir religinė nesantaika.

PIRMININKAS. Dėkoju. Bet iki suteiksiu žodį kolegai V. Bogušiui, turime išspręsti du procedūrinius dalykus. Jeigu sutariame, kad tikrai ne daugiau kaip devyni, tai tada du nuo Tėvynės sąjungos ir nuo likusių frakcijų, taip pat ir Mišrios Seimo narių grupės po vieną Seimo narį. Tai prašom, frakcijos ir Mišri Seimo narių grupė, deleguoti po vieną žmogų, Tėvynės sąjunga - du ir atiduodate sekretoriatui.

Antras dalykas. Kolegos, priešpiet, t. y. rytiniame posėdyje, buvo priimti net trys įstatymai dėl rinkimų į Europos Parlamentą. Siūlome, kad Dokumentų skyrius juos sujungtų į vieną įstatymą. Ačiū.

Dabar iš eilės. Kolega V. Bogušis. Prašom.

V. BOGUŠIS (LiCSF). Gerbiamasis pirmininke, aš, kitaip negu P. Gražulis, iš artimo meilės noriu jums pabrėžti, kad mano mygtukas neveikia. Negaliu balsuoti. Ačiū.

PIRMININKAS. Aš manau, kad mūsų pagalbininkai sutvarkys. Balsavimo rezultatai buvo ryškiai skirtingi, vadinasi, vienas balsas neturėjo reikšmės.

Dabar kolega A. Salamakinas. Prašom.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Socialdemokratų frakcija pasitarė ir savo kvotą perleidžia Tėvynės sąjungai. Mes neskirsime savo atstovo į darbo grupę.

PIRMININKAS. Kad neišeina. Nenumatyta Statute. Žinoma, gerai, kad jūs tokie mielaširdingi. Bet prašom skirti žmogų. (Balsai salėje) Kolega J. Dautartas.

J. DAUTARTAS (TS-LKDF). Noriu pasakyti, kad Tėvynės sąjungos frakcija siūlo gerbiamąją Viliją ir R. J. Dagį į komisiją, nes aktyviausiai jie reiškėsi. Aš negaliu A.  Salamakino siūlyti, bet visai dėkoju, kad tą kvotą mums perdavė. Jeigu Statutas leistų, mes tikrai pasisiūlytume patys. Pagalvokite, aš visai neprieštarauju būti toje komisijoje.

PIRMININKAS. Prašom, kolegos, nevargti. Dvi pavardės pasiūlytos. Dabar kolega E. Klumbys.

E. KLUMBYS (TTF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, dėl vedimo tvarkos. Pagal Statutą, kai sudaroma redakcinė komisija, rezoliucijos autoriai turi būti komisijoje. Tai turi būti V. Aleknaitė-Abramikienė kaip vienos rezoliucijos ir V. Žiemelis.

PIRMININKAS. Savaime aišku, jis frakcijos atstovas.

E. KLUMBYS (TTF). Čia kad kvotos po to sueitų.

PIRMININKAS. Viskas gerai. Ačiū. Kolega A. Baura.

A. BAURA (MSG). Nuo Mišrios Seimo narių grupės siūlome R. Baškienę.

PIRMININKAS. Gerai, ačiū. O kiti būkite malonūs - tiesiai Sekretoriatui.


 

II dalis

Spalio 3 d., 15.59 val.

Seimo rezoliucijos „Dėl spektaklio, niekinančio krikščionių simbolius" projektas Nr. XIP4824(3) (priėmimas)

PIRMININKĖ  O dabar Seimo rezoliucija „Dėl spektaklio, niekinančio krikščionių simbolius". Priėmimas. Kviečiu į tribūną V. AleknaitęAbramikienę. Tada kitas iš autorių - R. J. Dagys.

R. J. DAGYS (TSLKDF). Gerbiamieji kolegos, sudaryta derinimo komisija buvo susirinkusi ir pasiūlė dabar jums išdalintą kompromisinį tekstą, kuriame yra konkrečios pastabos, susijusios su mūsų Konstitucijos nuostatomis, kurios... prieštaravimai Konstitucijos 25 straipsnio 4 daliai, įtvirtinančiai, kad laisvė reikšti įsitikinimus, skleisti informaciją yra nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - religinės neapykantos kurstymu.

Mes atsižvelgėme į tai, kad ginti religijos laisvę... kad viešas pasityčiojimas iš tradicinių religinių bendruomenių - krikščioniškų, musulmonų, judėjų ir kitų - išpažįstamų tikėjimo vertybių prieštarauja žmogaus orumui ir moralei. Manau, visi tam turėtų pritarti, nes visi tie žmonės yra mokesčių mokėtojai. Kadangi šitas renginys yra finansuojamas... remiamas valstybės, visų mokesčių mokėtojų pinigai tikrai negalėtų būti naudojami tam, kas įžeidžia jų moralę, orumą, jų supratimą, kas yra jų tikėjimo simbolis ir t. t. Mes manome, kad Seimas turi tai įvertinti moraliniu aspektu, ir pasakyti labai aiškiai, kad Lietuvos...

PIRMININKĖ. Gerbiamasis kolega, jūs nebe pristatinėkite rezoliucijos, esmė ta, kad buvo dvi rezoliucijos. Jūs redagavote ir parengėte vieną rezoliuciją, tačiau jūs nieko nekalbate, kad dar yra registruotas vienos Seimo narės papildymas. Ji sakė (bent man), kad jūs neįrašėte jos pasiūlymo į šios rezoliucijos papildymą, todėl pagal Statuto 186 straipsnį, „jei iš anksto pateiktus pasiūlymus redakcinė komisija atmetė, pasiūlymų teikėjų reikalavimu Seimas dėl jų balsuoja". Kalbu konkrečiai apie A. Stancikienės siūlymą, kurio jūs neįtraukėte į savo rezoliuciją. Aš noriu paklausti.

R. J. DAGYS (TSLKDF). Man atrodo, komisija ieškojo kompromiso ir mes siūlytume A. Stancikienei tiesiog sutikti su esama redakcija.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dabar A. Stancikienė turi pateikti savo siūlymą, o mes turime balsuoti ir apsispręsti, ar pritariame jos siūlymui.

A. STANCIKIENĖ (MSG). Mano siūlymas iš tikro yra labai trumpas ir labai paprastas. Kadangi pagal Konstituciją Vyriausybei vadovauja Ministras Pirmininkas, o ministrai yra jam tiesiogiai pavaldūs, aš manau, kad Ministras Pirmininkas, kuris yra davęs priesaiką laikytis Konstitucijos ir kitų įstatymų, turėtų būti įrašytas į šitos rezoliucijos tekstą kaip tas asmuo, kuris lygiai taip pat prisiima moralinę ir visokią kitokią teisinę atsakomybę. Čia nereikėtų vengti atsakomybės ir permetinėti jos ministrui, kuris iš esmės yra tiktai sraigtelis Vyriausybės darbe, o reikėtų, kad Ministras Pirmininkas realiai parodytų, kad jis dar vadovauja Vyriausybei. Mano siūlymas yra papildyti tekstą šalia kultūros ministro ir teatro direktoriaus įrašant dar ir premjerą.

PIRMININKĖ. Dėkui. Dabar vienas - už, vienas - prieš pataisą. Jūs pati už savo pataisą negalite kalbėti. Prieš - V. AleknaitėAbramikienė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TSLKDF). Gerbiamieji kolegos, aš manau, kad šis siūlymas yra nekorektiškas, nes mūsų teikiamas rezoliucijos tekstas tikrai nenumato Vyriausybės kišimosi į teatrų ar festivalių veiklą. Mūsų tekstas yra moralinio, politinio, vertinamojo pobūdžio. Mes netgi ir kultūros ministro čia neįpareigojame daryti vienaip ar kitaip. Mes tik pažymime jo visokeriopą atsakomybę už tai, kad galimai bus pažeista netgi Lietuvos Konstitucija. Nei Seimas, nei Vyriausybė nesudaro festivalių programų. Būkime korektiški ir likime ištikimi Konstitucijai, kuriai mes prisiekėme. Šiaip tekstas vakar buvo derintas labai kūrybingai ir džiaugiuosi, kad kolegos iš įvairių frakcijų - iš kairės ir dešinės rado bendrą sprendimą ir pasirašėme bendrą tekstą. Aurelija, nepyk, aš siūlau nepritarti tavo pataisai, o rezoliucijai siūlau pritarti.

PIRMININKĖ. L. Graužinienė pritaria A. Stancikienės pataisai.

L. GRAUŽINIENĖ (DPF). Ačiū. Aš gal būčiau nekalbėjusi, tačiau paklausiau Vilijos ir supratau, kad čia labai rimta, nes jeigu ministras galimai pažeidė Konstituciją, tai už ministrą atsakingas yra premjeras. Aš tada pritarčiau gerbiamajai Aurelijai, nes iš to pasisakymo supratau, kad atsakomybė vis tiek turi baigtis aukščiausiu lygiu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Gerbiamieji kolegos, pirmiausia aš siūlyčiau atsiversti Konstituciją. Kiekvienas ministras, padėjęs ranką ant Konstitucijos, prisiekė laikytis Konstitucijos. Vyriausybė yra kolegiali institucija, o atsakomybė yra individuali, taip pat ir ministro, kuris prisiekė padėjęs ranką ant Konstitucijos prieš eidamas pareigas.

Dabar balsuojame. Kas pritariate A. Stancikienės siūlymui, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Balsavo 41 Seimo narys: už - 14, prieš - 14, susilaikė 13. A. Stancikienės siūlymui nepritarta.

Dabar dėl visos Seimo rezoliucijos keturi - už, keturi - prieš. A. Stancikienė - už.

A. STANCIKIENĖ (MSG). Aš, be abejonės, esu už šitos rezoliucijos projektą ir, manau, kad tikrai labai gerai, kad ji apskritai yra pateikta. Esu labai dėkinga už iniciatyvas tiek V. Žiemeliui, tiek V. Aleknaitei ir R. Dagiui. Tiesiog aš stebiuosi, kad mes lyg ir darome gerą darbą, lyg ir giname tas krikščioniškas vertybes, kurias kažkas bando įžeidinėti, bet kartu bandome politiškai taip viską padaryti, kad nuplautume atsakomybę to, kuris iš tikro realiai yra atsakingas.

Vyriausybė arba turi Vyriausybės vadovą, arba neturi. Jeigu mes šnekame tiktai apie moralines pasekmes, mes šnekame tiktai apie tą moralinę atsakomybę, kurią turi prisiimti tiek kultūros ministras, tiek teatro vadovas, be abejonės, mes turime šnekėti ir apie lygiai tokią pačią moralinę atsakomybę, kurią turi prisiimti ir Vyriausybės vadovas. Vis dėlto jis arba yra Vyriausybės vadovas, arba nėra Vyriausybės vadovas de facto. Mes šnekame ne tiktai apie de jure, bet ir de facto. De facto, deja, akivaizdu, kad Vyriausybės vadovas Vyriausybės narių nekontroliuoja. Aš labai norėčiau, kad tai būtų kažkaip fiksuota. Šiaip aš agituoju ir aktyviai agituoju balsuoti už rezoliucijos projektą tam, kad iš tikro Konstitucijos 25 straipsnis, teigiantis, kad žmogaus įsitikinimų reiškimas negali pažeisti žmogaus garbės ir orumo bei dorovės, būtų įgyvendintas. Dar kartą agituoju balsuoti už.

PIRMININKĖ. A. Mazuronis - prieš.

A. MAZURONIS (TTF). Labai dėkui, gerbiamieji kolegos. Iš tiesų būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu, ir šiek tiek gėda dėl to, kas vyksta čia šiandien Seime. Ir gėda dėl to, ką ką tik išgirdau iš tribūnos.

Pirmas dalykas. Nepaprastai gėda dėl to, kad Seimas kišasi į tai, kas absoliučiai yra ne jo kompetencija. Seimas bando cenzūruoti meninės saviraiškos laisvę. Seimas bando įsprausti žmones į mąstymo rėmus. Seimas bando apriboti ten, kur negali apriboti ir neturi jokios moralinės teisės apriboti visų Lietuvos Respublikos piliečių.

Antras dalykas, kas buvo pasakyta iš šios tribūnos ir kas skambėjo labai juokingai, tai, kad minimas spektaklis pažeidžia teisės aktus. Pone Dagy, jeigu tas spektaklis pažeidžia teisės aktus, kreipkitės į prokuratūrą ar į kitas teisėsaugos institucijas tam, kad sustabdytų jų veikimą, o ne pateikite Seimui, mano galva, absoliučiai visiškai neprotingas ir neracionalias, ir netgi kvailas rezoliucijas.

Dabar jūs paminėjote dar vieną labai juokingą faktą. Mane šokiravo tai, kad visus mokesčių mokėtojus įžeidžia toks spektaklis. Pone Dagy, mane, kaip mokesčių mokėtoją, įžeidžia ne toks spektaklis ar tai, kad kai kurie Seimo nariai jo nesuvokia, mane įžeidžia tai, kad dėl kai kurių ministrų nekompetentingų veiksmų ponui V. Šlekaičiui - buvusiam darbo biržos vadovui - reikia išmokėti trečdalį milijono. Tai mane įžeidžia kaip mokesčių mokėtoją.

Kaip mokesčių mokėtoją mane žeidžia tai, kad kai kurie Seimo nariai važiuoja išgėrę ir daužo mašinas. Tai mane žeidžia kaip mokesčių mokėtoją. Mane, kaip mokesčių mokėtoją, žeidžia dar labai daug dalykų, kas vyko čia, Seime. Gerbiamasis Dagy, aš esu didesnis katalikas negu visus šiuos rezoliucijos iniciatorius sudėjus kartu, bet aš nepritariu ir nepritarsiu, ir niekada negaliu absoliučiai sutikti su tuo, ką jūs čia darote, su tuo cirku, kurį jūs čia krečiate. Tuo jūs siekiate ne kokių nors katalikiškų vertybių propagavimo. Jeigu jūs to siekiate, pradėkite nuo savęs. Kiekvienas tobulinkite save. Kodėl jūs bandote įdiegti tai, ko neturite, kitiems Lietuvos Respublikos piliečiams?

PIRMININKĖ. Laikas!

A. MAZURONIS (TTF). Iš tiesų man yra labiau negu gaila ir labiau negu apmaudu ir netgi gėda!

PIRMININKĖ. Gerbiamasis kolega, čia tribūna ne priešrinkiminei agitacijai, o kalbai apie rezoliuciją.

J. Veselka - prieš.

J. VESELKA (TTF). Gerbiamieji kolegos, buvo tokie laikai, kai visi smerkė nežinodami ką. Dabar tas pats. Ar kas nors iš jūsų skaitėte šitą kūrinį? Ar kas nors iš jūsų matėte šitą spektaklį? Ne. Nei skaitėte, nei matėte. Kažkas parašė, kad blogas. Aš šiandien skaitau vieno prancūzo, garsaus religinio hierarcho, recenziją. Suprantu, kad tai filosofinis kūrinys apie dvasios, kūno susenėjimo ir kitokius dalykus. Kodėl mes dabar visi pradedame piktintis dėl autoriaus, žmogaus iš kultūros terpės, suvokimo arba kažkokios potekstės, filosofinio traktavimo, nieko to nematę? Na, atleiskite, ponai, bent jau išsilavinusiam žmogui gėda taip elgtis, numatant tai, ko nemačiau, nežinau, o viena bobutė turguje pasakė, ir mes visi imamės rezoliucijos valdžios lygmeniu.

Dėl politikavimo. Taigi visi Lietuvoje religingi. Tie, kurie pasako, kad reikia pamatyti, suvokti, suprasti, tai prieš juos visi balsuos. Tai jie drąsuoliai kaip tas autorius. Ir čia jausmų įžeidimo aš nematau. Kaip gali (...), jeigu tu nieko nežinai apie jį, o tik paklausei. Viena bobutė per radiją pasakė. Todėl aš siūlau balsuoti prieš.

PIRMININKĖ. Dėkui. V. Žiemelis - už. A. Sysas dėl vedimo tvarkos?

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pirmininke. Aš frakcijos vardu siūlau padaryti pertrauką, nes praeis rinkimai. Aš manau, čia labai svarbus dalykas dabar artėjanti spalio 14 d. Susirinksime po pirmojo turo, ir tada gal aistrų bus mažiau. Frakcijos vardu prašau pertraukos iki kito posėdžio.

PIRMININKĖ. Balsuojame. (Balsai salėje) Balsuojame. Frakcijos vardu paprašyta pertraukos iki kito posėdžio. Balsuojame. Kas pritariate šiam siūlymui, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.

Vienas penktadalis yra už. Balsavo 45: už - 13, prieš - 28, susilaikė 4. Taigi pertrauka iki kito posėdžio. Baigėme šį klausimą.

Na, dar kas? Dėl vedimo tvarkos? Prašau.

J. RAZMA (TSLKDF). Gerbiamoji Pirmininke, aš prašau frakcijos vardu perbalsuoti, čia vieno balso skirtumas. Gal kiti Seimo nariai nesuvokia, kad tos rezoliucijos priėmimas kitame posėdyje neturi iš esmės jokios prasmės, nes spektaklis jau bus įvykęs. (Balsai salėje) Jos turinys yra prasmingas tik prieš spektaklį. Todėl aš prašau frakcijos vardu balsuoti iš naujo.

PIRMININKĖ. Gerbiamasis kolega, nors aš turiu tvirtą savo poziciją, aš Statuto nepažeisiu ir perbalsavimo nebus, nes pirmiausia aš jau suteikiau žodį dėl kito klausimo. Ant­ras da­ly&

Naujienos