Kas pasipuošė Auksiniais scenos kryžiais

2006 03 30

aA

Senovės Dionizijos prasideda...

Kultūros viceministras kaip Dionizo pasiuntinys išrėžė be galo emocingą kalbą

Pirmadienį, švęsdami Tarptautinę teatro dieną, Lietuvos teatralai sveikino Auksinių scenos kryžių laimėtojus už geriausius 2005 – 2006 metų sezono darbus.

Ceremonija vyko Nacionaliniame dramos teatre pagal Vytauto Grigolio scenarijų.
Padėkos apdovanojimas buvo tik paskelbtas, bet negalėjo būti įteiktas. Auksinis scenos kryžius už viso gyvenimo darbus skirtas režisierei Daliai Tamulevičiūtei.Tą išgirdusi, teatralų publika pagarbiai atsistojo.

Visi žino, kad sunkiai serganti Dalia Tamulevičiūtė, daugelio talentingų Lietuvos artistų ir režisierių mokytoja, dabar gydoma Šveicarijoje, Ciuriche. Iki šio laiko ji jau patyrė šešias operacijas.

Auksinį režisierės scenos kryžių atsiėmė studentė Olga Pasternak. „Mes laukiame tos dienos, kai galėsime šitą apdovanojimą įteikti mūsų mokytojai“.

Aidas Giniotis buvo nustebintas ir ... šiek tiek nuliūdęs

Pasirodo, reikia garsiai ir daug keiktis,- receptą surado Vaidotas Martinaitis (nebūtų „mentas”)

„Keistuolis“ Aidas Giniotis šiemet pelnė jau antrąjį Auksinį scenos kryžių. Praėjusiais metais – už improvizacijų spektaklį su studentais „Atviras ratas“, vaidinamą Menų spaustuvėje, šįmet – už Kęstučio Antanėlio ir Sigito Gedos roko operą „Meilė ir mirtis Veronoje“. Roko opera po premjeros „Siemens“ arenoje tapo Keistuolių teatro repertuaro dalimi.

Aido Giniočio konkurentai šiemet buvo Gintaras Varnas (Dea Loher „Nekalti“, Kauno dramos teatras) ir Rimas Tuminas (Antono Čechovo „Trys seserys“, Vilniaus Mažasis teatras). 

Prisimindamas momentą, kai ėjo į sceną atsiimti regalijų, Aidas Giniotis sako, kad tuo metu nieko nejautė, gal tik nuostabą. „Tai dabar, po poros dienų ateina supratimas, kad reikia džiaugtis ir kad tai sėkmė, nes mūsų darbas pastebėtas, įvertintas. Na, bet mano įvertinimai ir plačios amplitudės – nuo Sezono bambos prieš kelis metus iki Auksinio scenos kryžiaus dabar. Bet iš tikrųjų, prisipažinsiu, ir gaudamas honorarą už spektaklį, ir apdovanojimą, jaučiuosi keistai. Materialūs dalykai – už kūrybą. Niekaip to nesugebu susieti“.

Trečiadienį Aidas Giniotis vaidino Fra Lorencą savo režisuotoje roko operoje. Ir jau ne pirmą kartą scenoje nukrito nuo spintos, smarkiai susižeisdasmas koją. Prisiminęs, kad dar ir kitus artistus „Meilė ir mirtis Veronoje“ numeta iš didelio aukščio, režisierius susimąstė, ar tik tai nėra simboliška. O gal tai perspėjimas – nepasikelk su savo kryžiais.

Pradėti nuo Džuljetos? (Ieva Stundžytė )
Vilma Masteikienė (pagaliau!!!!). Trečias „Veronos” prizas
Daiva Stubraitė: „Aš manau, kad visi čia ne mažiau talentingi už mane”. Iš tiesų???
Darbas roko operoje „Meilė ir mirtis Veronoje“ pelnė Auksinius scenos kryžius ir studentei Ievai Stundžytei, atlikusiai Džuljetos vaidmenį. Ketvirtakursė pripažinta geriausia atlikėja operetės ir miuziklo srityje. Dailininkė Vilma Masteikienė apdovanota už „Meilės ir mirties Veronoje” scenografiją ir kostiumus. ”Ačiū”, tarė ji.

Geriausios dramos aktorės apdovanojimas buvo įteiktas kaunietei Daivai Stubraitei už filosofės Elos vaidmenį Gintaro Varno spektaklyje „Nekalti“. Priėmusi kryžių, artistė ilgai filosofavo, o finalui paliko tokią mintį: „Aš manau, kad visi čia ne mažiau talentingi už mane“.

Nuostabioji Milė Šablauskaitė,  spektaklyje „Nekalti“ vaidinanti Ponią Cuker, pelnė Auksinį scenos kryžių už antraplanį moters vaidmenį. Kai ceremonijos vedėjas Rimantas Bagdzevičius (vaidinęs su Rimo Tumino „Edipo karaliaus“ kostiumu ir koturnomis) liepė laureatei tarti svarų žodį, ji tarė, kad svari yra ji pati, o ne jos žodis. Ir pacitavo Ponią Cuker: „Jei dirbčiau degalinėj!..“

Dabar ir Milė, per porą dienų po Teatro šventės suvaidinusi daug spektaklių, ne vien Kaune, bet ir išvykose, intensyviai gydoma po širdies priepuolio. Tačiau  yra linksma, šneki, energinga kaip visada. Kad tik ji nedirbtų toje degalinėje!

Mile Šablauskaite, būkite maloni, nedirbkite degalinėse...
Geriausiu vyro vaidmens atlikėju pripažintas Arūnas Sakalauskas – tokį titulą artistas pelnė, Mažajame teatre suvaidinęs Veršininą Rimo Tumino spektaklyje „Trys seserys“. Jis pats šitą apdovanojimą pakoregavo ir peradresavo kitiems, anksčiau sukurtiems vaidmenims – savo mokytojo Jono Vaitkaus spektakliuose „Pati pradžios pradžia“ ir „Helverio naktis“, dar – Chlestakovui Rimo Tumino „Revizoriuje“. Ir paguodė, kad „visi mes turėsime savo kryžius, gal ne auksinius, bet daug didesnius“.

Už antraplanį vyro vaidmenį Auksiniu scenos kryžiumi padabintas Vaidotas Martinaitis. Taip įvertintas jo  Milicijos kapitonas Oskaro Koršunovo spektaklyje „Vaidinant auką“ pagal brolių Presniakovų pjesę. “Pasirodo, kad artistas būtų pastebėtas, scenoje jam reikia labai daug keiktis“, pareiškė laureatas.

Už muziką spektakliui „Vaidinant auką“ apdovanojimą pelnė kompozitorius Gintaras Sodeika.  Nors jis slėpėsi po Miklukho McLareno slapyvardžiu net ir pristatinėdamas spaudai diską su ta muzika, buvo atskleistas ir premijuotas.

Choreografų kategorijoje apdovanota ilgametė šokio teatro „Aura“ vadovė kaunietė Birutė Letukaitė – už spektaklį „Aseptinė zona, arba Lietuviškos sutartinės“. Kryžiaus laureatė neatsiėmė, nes yra Kanadoje, ir už ją tai padarė teatro vadybininkė.

Būtų buvusi ji scenoje, sužinotume, ar vyriausia Lietuvos  šiuolaikinio šokio trupė jau gali repetuoti savo būstinėje, ar vis dar tęsiamas gėdingas remontas, o šokėjai tamposi  visą mantą repeticijoms po įvairias miesto patalpas. Birutė Letukaitė iš tiesų yra menininkė, atkakliai ir išdidžiai nešanti kryžių, Lietuvoje tekusį šiuolaikiniam šokiui.

Auksinis scenos kryžius operos srityje teko Vytautui Juozapaičiui už Don Karlo vaidmenį Giuseppe‘s Verdi operoje „Likimo galia“, kurią Nacionaliniame operos ir baleto teatre režisavo Dalia Ibelhauptaitė. Kitą dieną laureatas dainavo Šarplesą operoje „Madam Baterflai“, gal tai ir sutrukdė jam pirmadienį ateiti iki dramos teatro sužinoti, kuris iš trijų operos nominantų tapo laureatu.

Eglė Špokaitė pelnė aukso kryžių už antrąją Dezdemoną. Tikimės, kad  tai ne lemtis?
Baleto primadona Eglė Špokaitė buvo apdovanota už Dezdemonos vaidmenį Anatolijaus Šenderovo balete „Dezdemona“, sukurtame Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Tai jos antras Auksinis scenos kryžius. Balerina juo džiaugėsi, „ypatingai dėl to, kad jis paskirtas už vaidmenį pusiau nacionaliniame spektaklyje. Tikiuosi kada nors gauti Auksinį scenos kryžių ir už vaidmenį lietuviškame spektaklyje“. Jeigu baleto vadovai nutars, kad Lietuvoje esama choreografų, ne prastesnių už svečius – gali ir įvyks toks stebuklas.

Geriausiu spektakliu vaikams paskelbta aktorės Inesos Paliulytės režisuota „Anderseno gatvė“, vaidinama Kauno dramos teatre. Artistė, dirbanti su vaikais teatro mokyklėlėje dėkojo visiems, net ir spektaklio priešams.

Debiuto kategorijos Auksinį scenos kryžių pelnė dainininkė Asmik Grigorian, atlikusi Violetos vaidmenį Giuseppe Verdi operoje „Traviata“ Nacionaliniame operos ir baleto teatre. “Dukrytė dabar dainuoja Armėnijoje”, paaiškino Irena Milkevičiūtė, užlipusi atsiimti apdovanojimo.

Laureatai kartu su Auksiniais scenos kryžiais gavo ir premijas – po 5 tūkst. litų.
Auksiniai scenos kryžiai dailininkės Rūtos Ničajienės sukurti prieš trejetą metų. Į šiandieninį apdovanojimą įkomponuotas tarpukario Valstybės teatro Garbės ženklas. Juos turėjo garsiausi, labiausiai nusipelnę teatro menininkai. Kiekvienas Garbės ženkas turėjo savo numerį. Jų buvo spėta pagaminti vos keletas.

Auksiniai scenos kryžiai taip pat sunumeruoti. Jau treti metai per Teatro dieną jų įteikiama keturiolikai menininkų.

Menų faktūros inf.

Vytauto Liandsbergio, Džiugo Katino, Antano Jasenkos performansas: viskas tik šampanas. Arba burbulai.

Tiesiog: šventė. Dmitrijaus Matvejevo nuotraukos.

Naujienos