Balys Latėnas

Balys Latėnas gimė 1979 metais. Lietuvos muzikos akademijoje baigė aktorinio meistriškumo bakalauro studijas (2002; kurso vadovas Rimas Tuminas), režisūros magistro studijas (2008; kurso vadovas Rimas Tuminas). Nuo 2002 vaidino Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre.

Darbai teatre