Spektakliai
History of Lithuania
pagal to paties pavadinimo knygą
Juozas Erlickas
Regina Steponavičiūtė
Dviejų dalių vaidinimas
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Regina Steponavičiūtė
Dailininkas – Galius Kličius
Muzika - Algirdas Martinaitis
Judesio režisierė – Leokadija Dabužinskaitė
Vaidina:
Juozapas – Sigitas Jakubauskas,
Juozapota – Rimanta Krilavičiūtė,
Valiusė – Inga Norkutė,
Aleksas (žmogžudys) – Rolandas Dovydaitis,
Pilypas (nerkamonas) – Dalius Jančiauskas,
Kontrimas (policininkas) – Eduardas Pauliukonis,
Anicokas (kandidatorius) – Romanas Dudnikas,
Pšibiliauskienė (senikė) – Lina Bocytė,
Jonelis Šmukštaras (kiemsargis) – Vladas Baranauskas,
Cvirka (gaisrininkas) – JuozasBindokas,
Višinskis (buvęs bibliotekos vedėjas) – Kęstutis Jankūnas,
Antanas (iš Minesotos) – Dalius Jančiauskas,
B.B. (buvęs belgas) – Pranas Piaulokas,
J.B. (Julisė Beniuševičiūtė) – Nomeda Bėčiūtė,
V.K. (Vincas) – Juozas Žibūda
Premjera - 2004-06-06