Spektakliai
Baltaragio malūnas
Kazys Boruta
Algimantas Pociūnas pagal to paties pavadinimo Kazio Borutos romaną
Dviejų dalių vaidinimas romano motyvais
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Algimantas Pociūnas
Dailininkas – Artūras Šimonis
Muzika - Algirdas Martinaitis
Choreografija - Vytautas Brazdylis
Vaidina:
Baltaragis – Sigitas Jakubauskas
Marcelė – Inga Norkutė
Pinčiukas – Dalius Jančiauskas
Uršulė – Nomeda Bėčiūtė, Lina Bocytė
Jurga – Monika Šaltytė
Girdvainis – Mykolas Dorofėjus
Anupras – Pranas Piaulokas
Klebonas – Eduardas Saulius Pauliukonis
Davatkos: Jūratė Budriūnaitė, Virginija Jakštaitė, Nomeda Bėčiūtė, Lina Bocytė
Raupys – Rolandas Dovydaitis
Zakristijonas – Juozas Bindokas
Jaunikis – Kęstutis Jankūnas, Romanas Dudnikas
Premjera - 2002-05-04