Spektakliai
Inteligentiškas beprotnamis
pagal Antano Vienuolio apysaką „Inteligentų palata”
Sigitas Geda
Dviejų dalių drama
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Algimantas Pociūnas
Scenografija -
Dailininkas – Vitalijus Mazūras
Muzika - Algirdas Martinaitis
Sceninis judesys – Leokadija Dabužinskaitė
Vaidina:
Verutė – Jūratė Budriūnaitė
Žuravliovas – Gražvydas Udrėnas
Dragūnaitė – Inga Norkutė
Generolas Lisicinas – Eduardas Pauliukonis
Tamošiūnaitė – Danguolė Petraitytė
„Plienikas“– Dalius Jančiauskas
Daktaras Kalvaitis – Sigitas Jakubauskas
Gailestingosios seselės: Lina Bocytė, Virginija Jakštaitė
Vaistininkas – Pranas Piaulokas
Trofimovas – Kęstutis Jankūnas
Premjera - 1998-05-02