Spektakliai
...su Goethe`s „Faustu“
Johann Wolfgang von Goethe
Iš vokiečių kalbos vertė Antanas A. Jonynas
„Menų sambūris”, „Kitas krantas”
Režisūra - Valentinas Masalskis
Dailininkas – Jonas Arčikauskas
Muzika - Giedrius Puskunigis
Vaidina:
Brigita Bublytė
Paulius Čižinauskas
Marius Jampolskis
Irmantas Jankaitis
Ridas Jasiulionis
Donatas Kiznis
Aurelija Tamulytė
Valentinas Masalskis
Premjera - 1999-12-11