Spektakliai
Pasaulio dangoraižis
Algirdas Martinaitis
Publicistinė opera, skirta Vincui Kudirka paminėti
Dirigentas – Robertas Šervenikas
Režisūra - Jonas Vaitkus
Dailininkas - Jonas Arčikauskas

Premjera - 2009-03-11