Spektakliai
Pragiedruliai
Pagal Vaižgantą
Režisierė ir inscenizacijos autorė Regina Steponavičiūtė
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Dailininkė– Rita Daunoravičienė
Choreografija - Janina Kėželienė
Muzikinis apipavidalinimas – Romualdo Lukošiaus, Alfonso Motuzos
Vaidina:

Damininkas Gintautas – Kęstutis Jankūnas

Napalys Šešiavilkis – Gražvydas Udrėnas

Darata Vidmantaitė – Virginija Jakštaitė

Marytė Šešiavilkiotė – Silvija Povilaitytė

Benediktas Šešiavilkis – Juozas Žibūda

Vilius Vidmantas – Leonardas Andriuškevičius

Ona Knistautaitė – Irena Liutikaitė

Shumacher – Eduardas Pauliukonis

„Kunigo Tėvas“ – Vaclovas Tamašauskas

Irena Sviestavičienė – Lina Bocytė

Algirdas Sviestavičius – Juozas Bindokas

Augustinas Virbalas – Mykolas Dorofėjus 

Rudyj – Vladas Baranauskas

Melchior Viadorelli – Sigitas Jakubauskas

Premjera - 1995-09-23