Spektakliai
Jonas ir Erdmė
Herman Sudermann
2 dalių Reginos Steponavičiūtės ir B. Vilimaitės inscenizacija
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Regina Steponavičiūtė
Kostiumai - K.Petrulio
Dailininkas - Galius Kličius
Muzikinis apipavidalinimas – R.Jurkonio
Vaidina:

Jonas – Vladas Baranauskas

Erdmė – Faustina Laurinaitytė

Katrikė – Virginija Jakštaitė

Urtė – Rimanta Krilavičiūtė

Vitkūnas – Albertas Zmaila, Juozas Žibūda

Ulelė – Rasuolė Laurinaitytė

Smailius – Leonardas Andriuškevičius

Smailienė – Teresė Maliukevičiūtė 

Vitkūnienė – Olita Dautartaitė

Tuleveitis – Albertas Zmaila, Juozas Žibūda

Šmitas – Kęstutis Jankūnas

Tarutis – Gintaras Čajauskas

Plėšikas – Juozas Bindokas

Seniūnas – Antanas Venckus

Premjera - 1992-01-11