Spektakliai
Dėdės ir dėdienės
Pagal Vaižgantą
Inscenizacijos autorė ir režisierė Regina Steponavičiūtė
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Dailininkė – Rita Daunoravičienė
Muzikinis apipavidalinimas – Gedimino Dapkevičiaus ir Romualdo Lukošiaus
Vaidina:

Mykoliukas Šiukšta – Sigitas Jakubauskas, Laisvis Širvinskas 

Šiukšta vyresnysis – Leonardas Andriuškevičius

Brolienė – Lina Bocytė

Severja Pukštaičia – Rasuolė Laurinaitytė

Močia Paukštienė – Teresė Maliukevičiūtė 

Tėvas – Albertas Zmaila

Rapolas Geišė – Juozas Bindokas, Antanas Venckus

Dovydas Geišė – Vladas Baranauskas

Dovydienė – Olita Dautartaitė

Adomėlis – Justinas Jakubauskas

Kunigas Vaižgantas – Gintaras Čajauskas

Saveikių dvaro, apylinkės kaimų gyventojai – spektaklio aktoriai

Premjera - 1991-09-28