Spektakliai
Moteris smėlynuose
pagal Kobo Abę
Laimos Adomaitienės inscenizacija
Vienos dalies spektaklis
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
Režisūra - Laima Adomaitienė
Scenografija - Adomas Jacovskis
Muzika - Faustas Latėnas
Vaidina:

Valda Bičkutė

Ineta Stasiulytė

Leonardas Pobedonoscevas

Ilona Kvietkutė

Jokūbas Bareikis

LMTA Vaidybos katedros R. Tumino kurso studentai Elžbieta Latėnaitė

Martynas Nedzinskas

Tomas Stirna

Miglė Polikevičiūtė

Premjera - 2005-11-18