Spektakliai
Jungtuvės
Witold Gombrowicz
2 dalių vaidinimas
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Algimantas Pociūnas
Dailininkas – Artūras Šimonis
Muzika - Algirdas Martinaitis
Judesio režisierė – Leokadija Dabužinskaitė
Vaidina:
Henrikas (Sūnus ir Kunigaikštis) – Dalius Jančiauskas
Vladzius (Draugas ir Dvariškis) – Rolandas Dovydaitis
Ignacas (Tėvas ir Karalius) – Pranas Piaulokas
Katerina (Motina ir Karalienė) – Rimanta Krilavičiūtė
Mania (Tarnaitė ir Kunigaikštytė) – Jūratė Budriūnaitė
Pijakas – Sigitas Jakubauskas
Girtuokliai, dignitoriai, dvariškiai, ponios ir ponai – Nomeda Bėčiūtė, Lina Bocytė, Danguolė Petraitytė, Vilija Paleckaitė, Juozas Bindokas, Kęstutis Jankūnas
Premjera - 2005-04-02