Spektakliai
Vėlinės
Adomas Mickevičius
Dviejų dalių inscenizacija
Iš lenkų kalbos vertė Justinas Marcinkevičius
Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras
Režisūra - Jonas Vaitkus
Dailininkas – Jonas Arčikauskas
Muzika - Algirdas Martinaitis
Vaidina:

Burtininkas – Algimantas Zigmantavičius, Valdas Pranulis, Sigitas Kubilius
Atsiskyrėlis – Gustavas – Konradas – Valentinas Masalskis
Kunigas Petras – Laimonas Noreika, Romualdas Ramanauskas
Jokūbas – Remigijus Bučius
Adolfas – Arūnas Smailys
Žegota – Mindaugas Juščius
Jonas Sobolevskis – Ramutis Rimeikis
Frejendas – Saulius Balandis
Tomas – Saulius Siparis
Feliksas Kulakovskis – Sigitas Kubilius
Suzinas – Audronis Rūkas
Senatorius – Vytautas Tomkus
Daktaras – Juozas Kisielius
Pelikanas – Tomas Vaisieta
Baikovas – Ramūnas Abukevičius
Belzebubas – Juozas Kisielius
Pirmas velnias – Tomas Vaisieta
Antras velnias – Ramūnas Abukevičius
Pirma dama – Vaiva Mainelytė
Antra dama – Regina Arbačiauskaitė
Jauna dama – Ginvilė Vaisietaitė
Kamerjunkeris – Eimutis Braziulis
Šambelionas – Vytautas Dumšaitis
Sekretorius – Otonas Laniauskas
Justinas Polis – Sigitas Kubilius
Bestuževas – Arūnas Sakalauskas
Ponia Rolison – Aldona Janušauskaitė
Ponia Kmitova – Regina Paliukaitytė
Ceremonmeisteris – Jonas Lalas
Prancūzas – Adolfas Večerskis
Grafas – Juozas Meškauskas
Nuotaka – Eglė Mikulionytė
Ponios: Lina Budzeikaitė, Loreta Medeišaitė, Rasa Misevičiūtė, Rasa Rapalytė
Choras: Diana Anevičiūtė, Janina Beriūkštytė, Neringa Bulotaitė, Virginija Kelmelytė, Lilija Mulevičūtė, Eglė Tulevičiūtė, Tauras Čižas

Premjera - 1990-04-13