Išrinktas naujas Valstybės teatrų asociacijos pirmininkas

2018 11 07 menufaktura.lt

aA

 

Lapkričio 5 dieną Valstybinio jaunimo teatro vadovas Audronis Liuga buvo išrinktas Valstybės teatrų asociacijos pirmininku. Audronis Liuga pakeitė asociacijai pirmininkavusį Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinį direktorių Martyną Budraitį. „Asociacija sieks dialogo ir partnerystės su vykdomosios valdžios institucijomis ir nevalstybinėmis scenos menų organizacijomis. Partnerystės tikslas - konstruktyviai dalyvauti scenos menų tinklo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose“, - apie būsimus tikslus sakė Audronis Liuga.

Valstybės teatrų asociacija vienija nacionalinius ir valstybinius teatrus bei koncertines organizacijas, finansuojamas iš valstybės biudžeto. Pagrindiniai asociacijos tikslai - telkti nacionalinius ir valstybės teatrus bei koncertines organizacijas bendrai veiklai ir savitarpio paramai; siekti veiksmingo Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių kultūros, teatrų bei koncertinių įstaigų veiklą, įgyvendinimo; koordinuoti jai priklausančių narių veiklą, realizuojant, ginant ir atstovaujant jų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose.

Valstybinio jaunimo teatro informacija

Naujienos